Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022 18:40

Γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 10205

Γράφτηκε από την
Γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 10205

 

Mε αφορμή την αυξανόμενη έμφυλη βία, εγκαινιάστηκε το Μάρτιο 2020 η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 10205, η οποία αποτελεί συνέχεια της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η εν λόγω τηλεφωνική γραμμή τυγχάνει μεγάλης ανταπόκρισης από τους πολίτες, αποδεικνύοντας, για ακόμη μία φορά, την τεράστια αποδοχή και αναγνώριση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ως φορέα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της μη διάκρισης.

H συμβολή της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ΕΕΣ 10205 αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική για την προστασία και την υποστήριξη των γυναικών, ειδικότερα στις ημέρες μας, όπου η υγειονομική κρίση Covid- 19 συνετέλεσε στην ανησυχητική καταγραφή αυξανόμενων φαινομένων υφιστάμενων διακρίσεων και έμφυλης βίας κατά των γυναικών.

Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, οι οποίοι διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, υποστηρίζουν τη λειτουργία της γραμμής, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική, ενημέρωση, κατευθύνσεις και ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες που βρίσκονται σε ευαλωτότητα, θύματα έμφυλης βίας και γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης.

Η γραμμή παρέχει τη δυνατότητα στις γυναίκες που καλούνται να διαχειριστούν στην καθημερινότητά τους βίαιες ή κακοποιητικές συμπεριφορές, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να μιλήσουν, να λάβουν υποστήριξη, ενημέρωση και πληροφόρηση για τις κατάλληλες πηγές παροχής υποστήριξης, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και αποφεύγοντας την εξέλιξη της κατάστασης σε χρόνια βία με τραγικές πολλές φορές συνέπειες.

Η λειτουργία της γραμμής υποστηρίζεται, επίσης, από τις υπόλοιπες υπηρεσίες και προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, με σκοπό την ολιστική προσέγγιση και ενδυνάμωση των γυναικών που αποτελούν θύματα έμφυλης βίας.

Στην γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ΕΕΣ μπορούν, επίσης, να απευθύνονται:

  • Ενήλικοι και υπερήλικοι που ζητούν άμεση ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και κοινωνική βοήθεια.
  • Άτομα που χρειάζονται έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση/πληροφόρηση για θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας.
  • Γονείς που χρειάζονται συμβουλευτική και κατευθύνσεις για τη διαχείριση παιδικών συμπεριφορών.
  • Άτομα που βρίσκονται σε κρίση ή κίνδυνο.

Η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ΕΕΣ 10205 λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 π.μ. - 3 μ.μ., με χρέωση αστικής κλήσης.


NEWSLETTER