Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023 22:01

Εργασίες για αποχέτευση στη Νέα Είσοδο

Γράφτηκε από την
Εργασίες για αποχέτευση στη Νέα Είσοδο

Εργασίες αποχέτευσης ακαθάρτων θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου μικροεπεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης.

Οπως ενημερώνει η ΔΕΥΑΚ, οι εργασίες θα γίνουν στο ρεύμα εξόδου και στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στην περιοχή απέναντι από το Βιοτεχνικό Πάρκο.
Για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, στο τμήμα αυτό, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου θα γίνεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση.

 


NEWSLETTER