Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 16:16

Προκήρυξη πρόσληψης στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ικάρων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Προκήρυξη πρόσληψης στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ικάρων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

 

Την πλήρωση 16 θέσεων στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης , για τη διεξαγωγή κατ' εξοχήν διδακτικού έργου, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, προκήρυξε η Σχολή Ικάρων.

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Mεσογείων 227-231, τ.κ. 15561 Χολαργός Αττικής) για Σχολή Ικάρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κοσμητεία της Σχολής Ικάρων:

 α. Στο τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681,

 β. Στη γραμματεία της κοσμητείας της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193851.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση του/της υποψηφίου (ένας φάκελος για κάθε μάθημα). Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την υπηρεσία, αναφέρεται σχετικά στην προκήρυξη που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ