Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022 11:57

Τροπολογία: Ρύθμιση για τη απόκτηση - επαναμίσθωση αξιών, "δεμένων" σε κόκκινα δάνεια

Γράφτηκε από την
Τροπολογία: Ρύθμιση για τη απόκτηση - επαναμίσθωση αξιών, "δεμένων" σε κόκκινα δάνεια


Ο δανειολήπτης με δάνεια σε καθυστέρηση θα μπορεί να μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο.

Το νομικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου φορέα που θα παίρνει ακίνητες και κινητές αξίες από υπερχεωμένους δανειολήπτες και θα τους δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης ή leasing των αξιών αυτών δίνει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. χθες Παρασκευή ) Ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που αναμένεται να λειτουργήσει το 2023.

Όπως αναφέρεται, ο δανειολήπτης με δάνεια σε καθυστέρηση θα μπορεί να μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών.” (υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος-περίπτωση γ. του Τμήματος ΙΙΙ).

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται πως με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται το άνοιγμα της σχετικής αγοράς και η παροχή περισσότερων διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων διευθέτησης των υποχρεώσεων δανειοληπτών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ενώ στους στόχους, αναφέρεται επίσης πως με τη συγκεκριμένη τροπολογία επιδιώκεται το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε κάθε αγαθό, κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής είναι επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης, ώστε να τεθεί στη διάθεση τους ένα πρόσθετο εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους.

Αναλυτικά η τροπολογία “Επέκταση χρηματοδοτικής μίσθωσης στους ιδιώτες -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 ν. 1665/1986” αναφέρει τα εξής:

“Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο εκμισθωτής, -σ.σ. αφορά τις ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα πιστωτικά ιδρύματα- υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης".

Επίσης προβλέπεται στην τροπολογία πως “αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ακίνητο ή ακίνητο που αγόρασε προηγουμένως ο εκμισθωτής από τον μισθωτή”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όλο θέμα της μεταβατικής αυτής διαδικασίας για τα κόκκινα δάνεια είναι κεντρικό στην νέα αξιολόγηση που έχει ήδη ξεκινήσει εντατικά σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων με τους θεσμούς να επιμένουν σταθερά σε γραμμή που δεν ευνοεί οποιουδήποτε είδους προστασία.

Πηγή: news247

 


NEWSLETTER