Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023 15:34

Επιμελητήριο Κορινθίας: Δύο νέα μεταπτυχιακά για επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων

Γράφτηκε από την
Επιμελητήριο Κορινθίας: Δύο νέα μεταπτυχιακά για επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Κορινθίας, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση παρουσιάζει σε συνεργασία με το Κολλέγιο René Descartes αποκλειστικό εκπρόσωπο του Κρατικού Γαλλικού Πανεπιστημίου CNAM στην Ελλάδα το Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «e-Business and Digital Marketing».

Τα δυο προγράμματα έχουν ως εξής:

- Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 1 έτος και υλοποιείται δια ζώσης, Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00), δύο φορές το μήνα. Η διεξαγωγή του συνόλου των μαθημάτων πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κολλέγιο René Descartes.

Το κόστος του προγράμματος μπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ, μέσω της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ.

- Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «e-Business and Digital Marketing».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών τετραετούς φοίτησης, με καλή γνώση της αγγλικής και οι οποίοι επιθυμούν να ανελιχθούν στον κόσμου του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Απευθύνεται επίσης σε υφιστάμενα στελέχη και νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να πρωταγωνιστήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 15 μήνες (350 ώρες). Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη (18:00 -21:00) εξ αποστάσεως. Επίσης, μια Παρασκευή (18.00-21.00) και ένα Σάββατο τον μήνα (09:00 -15:00) η παρακολούθηση θα γίνεται στην αίθουσα.

H έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο CNAM. Ο τίτλος σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το κόστος του προγράμματος μπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ, μέσω της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρίες, για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ.

ΑΠΕ

 


NEWSLETTER