Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 10:27

Αρση εμποδίων για να «τρέξουν» οι επενδύσεις την επόμενη τετραετία

Γράφτηκε από την

Μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, με μοχλό τις επενδύσεις τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από το εξωτερικό, θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο της απελθούσας κυβέρνησης ότι θα μπορούσε να αποτελέσει η ερχόμενη τετραετία, και προς τον σκοπό αυτό σχεδιάζουν παρεμβάσεις για την άρση των υφιστάμενων επενδυτικών εμποδίων και τη διευκόλυνση των σχετικών πρωτοβουλιών.

Οι παρεμβάσεις είναι κυρίως θεσμικού χαρακτήρα, με σχετικά μικρό δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που θα ισχύσουν στην Ε.Ε. δεν επιτρέπουν χαλάρωση και οι φοροελαφρύνσεις δεν είναι πλέον στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων. Ως υπ’ αριθμόν ένα εμπόδιο για την πραγματοποίηση, αλλά και την υποστήριξη στη συνέχεια, των επενδύσεων κατονομάζουν τα στελέχη αυτά την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ετσι, αναφέρουν ότι θα δοθούν κίνητρα ή θα αρθούν αντικίνητρα για την προσέλκυση στο εργατικό δυναμικό γυναικών και νέων, των οποίων η συμμετοχή είναι χαμηλή. Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζεται εξορθολογισμός των επιδομάτων, ώστε να μην αποτελούν αντικίνητρο για εργασία, αλλά και παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και για τον προσανατολισμό της τεχνικής εκπαίδευσης σε κλάδους που έχουν ζήτηση.

Η περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους αποτελεί επίσης προτεραιότητα, η οποία συνδέεται μάλιστα με τη μετάβαση από τη «μαύρη» στην «άσπρη» οικονομία, όπως αναφέρουν.

Στο μέτωπο της φοροδιαφυγής η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη και τα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι θα δοθεί έμφαση με τρία βήματα που εκτιμούν ότι θα φέρουν σημαντικά αποτελέσματα: μετά τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, το επόμενο βήμα είναι η καθιέρωση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής online, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, και στη συνέχεια του ηλεκτρονικού τιμολογίου, που ήδη προχωρεί στον δημόσιο και θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Θα αναζητηθούν και άλλα εργαλεία για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής στους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνουν τα ίδια στελέχη. Βασικός στόχος της επόμενης τετραετίας είναι, εξάλλου, η αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής επιχείρησης, κάτι στο οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλουν ο έλεγχος της φοροδιαφυγής αλλά και πρόσθετα εργαλεία που θα αναπτυχθούν.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι οι ετήσιες επενδύσεις να φτάσουν στο 22% του ΑΕΠ, από 15% περίπου σήμερα. Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει ετήσιο ρυθμό αύξησης επενδύσεων 15%-20% για να επιτευχθεί σε τέσσερα χρόνια.

Τα στελέχη του απελθόντος οικονομικού επιτελείου υποστηρίζουν ότι η χώρα αποτελεί ελκυστικό προορισμό των επενδυτών για γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και λόγω πολιτικής σταθερότητας και λόγω του γεγονότος ότι έχει μια από τις πιο μεταρρυθμιστικές κυβερνήσεις στην Ε.Ε. Σημειώνουν ότι ήδη η οικονομία ανοίγεται σε τομείς που είχαν εγκαταλειφθεί, όπως ο γεωργικός, με επενδύσεις 1-1,5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο τουρισμός αλλάζει πρόσωπο στρεφόμενος στην ποιότητα, στη διάρκεια και στην προσφορά μόνιμης κατοικίας.

Στην ενέργεια, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, αναμένεται πλήθος μεγάλων επενδύσεων και η χώρα θα πάψει πλέον να είναι εξαρτημένη από τις εισαγωγές, ιδίως καθώς θα αναπτύσσεται ο τομέας της αποθήκευσης, με μπαταρίες. Σημειώνουν επίσης ότι παρατηρείται σταδιακά μια αναγέννηση της βιομηχανίας, με πρωτοπόρο τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά και των ναυπηγείων, ενώ υπάρχει άνθηση των startups στην τεχνολογία αλλά και των κινηματογραφικών παραγωγών (για τις οποίες πάντως θα εξορθολογιστούν τα κίνητρα που έχουν δοθεί).

Θεωρούν ακόμη ότι ο τομέας των ακινήτων έχει αλλάξει χαρακτήρα σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς ένα μέρος τους έχει πιο επενδυτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε μη μονίμους κατοίκους.

Πηγή: kathimerini.gr