Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023 10:22

ΑΑΔΕ: Έρχονται “ΚΕΠ” υποστήριξης επενδύσεων και επιχειρηματικότητας

Γράφτηκε από την
ΑΑΔΕ: Έρχονται “ΚΕΠ” υποστήριξης επενδύσεων και επιχειρηματικότητας

Στις αρμοδιότητες της νέας δομής της ΑΑΔΕ θα είναι η ενημέρωση για φορολογικές επιβαρύνσεις, κάτι απαραίτητο χρήσιμο για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδιασμού.

Ειδικό κόμβο, τόσο ψηφιακό όσο και φυσικό, στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εξυπηρέτηση επενδυτών. Συγκεκριμένα, θα δίνουν πληροφορίες, διευκρινίσεις και συμβουλές για φορολογικά ζητήματα σε όσους σχεδιάζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Στόχος της όλης πρωτοβουλίας της ΑΑΔΕ είναι η ενίσχυση της προσπάθειας προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα, μέσα από τη διαμόρφωση ενός θετικότερου επενδυτικού κλίματος. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η χώρα αντιμετωπίζει, παγίως, έντονη κριτική από παράγοντες της αγοράς, αλλά και διεθνείς θεσμούς ή οργανισμούς για τα προβλήματα γραφειοκρατίας, φορολογικής ασάφειας, αλλά “μακρόσυρτων” διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης.

Μάλιστα, η Ε.Ε. έχει προτείνει στην ΑΑΔΕ τη δημιουργία ειδικού γραφείου πληροφόρησης και συμβουλευτικής για φορολογικά ζητήματα σε όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, καθώς, μάλιστα, αντίστοιχα γραφεία λειτουργούν ήδη στην Ε.Ε με σημαντικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις.

Έτσι, η η ΑΑΔΕ επιχειρεί, τουλάχιστον, στο πλαίσιο του δικού της πεδίου αναφοράς, που έχει να κάνει με τη φορολογική διοίκηση, να εξυπηρετήσει τους εν δυνάμει επενδυτές, ειδικά σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας. Κεντρικό θέμα των κόμβων, αυτών μάλιστα, θα είναι η ενημέρωση για φορολογικές επιβαρύνσεις, κάτι απαραίτητο χρήσιμο για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδιασμού.

Υπενθυμίζεται, ότι ο στόχος για φέτος με βάση το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού είναι το ΑΕΠ να κινηθεί ανοδικά με ρυθμό 2,3% για φέτος έναντι αρχικής πρόβλεψης για 1,8%, ενώ για το 2024 ο “πήχης” μπαίνει στο 3%, λόγω κυρίως των ανόδου των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 12,1% τον επόμενο χρόνο από 8,3% το 2023. Προβλέπεται, ουσιαστικά η διάθεση πόρων ύψους 12,1 δισ. ευρώ για επενδύσεις το 2024 εκ των οποίων 8,5 δις. ευρώ θα έρθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή συστήνεται γραφείο υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας και δημιουργείται ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ με οδηγίες σε ελληνικά και αγγλικά. Οι, δε, αρμοδιότητες του του γραφείου υποστήριξης επενδύσεων είναι:

– Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες. Δηλαδή θα ενημερώνει για τις μορφές εταιρειών που υπάρχουν στην Ελλάδα και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μία, τις φορολογικές υποχρεώσεις, ακόμα και απλά θέματα χορήγησης ΑΦΜ και τη σύσταση εταιρείας.

-Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για τη νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας

– Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης

-Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

-Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

-Η άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

– Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της ΑΑΔΕ και των επιχειρηματιών.

Πηγή: news247.gr


NEWSLETTER