Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 18:20

ΑΑΔΕ: Νέα γενιά “ελέγχων” με χρήση αλγορίθμου και από… απόσταση

Γράφτηκε από την
ΑΑΔΕ: Νέα γενιά “ελέγχων” με χρήση αλγορίθμου και από… απόσταση

Τη δυνατότητα στους «ράμπο» της εφορίας να πραγματοποιούν ελέγχους σε κάθε περιοχή της χώρας δίνει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλή αξιοποιώντας αλγορίθμους και έμμεσες τεχνικές.

Πιο συγκεκριμένα, με τη σχετική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η γενική ελεγκτική αρμοδιότητα των ΕΛΚΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης εφεξής επεκτείνεται και σε φορολογουμένους που υπάγονται σε ΔΟΥ αρμοδιότητας άλλου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛΚΕ), του ίδιου Νομού.

Έτσι, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν διευρυμένη ελεγκτική αρμοδιότητα στο εξής με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Ειδικότερα, η ανάθεση υποθέσεων ελέγχου στα ΕΛΚΕ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης θα γίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου, που θα λαμβάνει υπόψη το πλήθος των ελεγκτών στα ΕΛΚΕ και την κατηγορία των προς διενέργεια ελέγχων. Δηλαδή, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού των ΕΛΚΕ ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη την διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού, το πλήθος και είδος των υποθέσεων, την κατηγορία και θα οδηγεί σε σχετικές «αναθέσεις» έργου. Επίσης, οι έλεγχοι θα μπορούν να γίνονται από απόσταση και όχι στην έδρα του φορολογουμένου με αξιοποίηση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο, με αξιοποίηση δεδομένων από τραπεζικές κινήσεις, δαπάνες, αλλά και αξιοποίηση συγκρίσεων με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις και αντικειμενικών κριτηρίων, πέρα από την κλασική λογική εσόδων και εξόδων.

Όπως πάντως, αναφέρεται, με την απόφαση, στην παρούσα φάση, διατηρούνται σε ισχύ ορισμένες ειδικές ελεγκτικές αρμοδιότητες των ΕΛΚΕ στις περιπτώσεις, για τις οποίες, λόγω της φύσης τους, ο έλεγχος απαιτείται να διενεργείται από συγκεκριμένο ΕΛΚΕ (έλεγχοι επιστροφών φόρου όταν απαιτείται αυτοψία, έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου, υποθέσεις φορολογίας πλοίων, έλεγχοι σε εγγεγραμμένους σε ειδικά καθεστώτα του Κώδικα ΦΠΑ, έλεγχοι σε πρόσωπα αλλοδαπής στα οποία έχει αποδοθεί ΑΦΜ οίκοθεν, έλεγχοι υπαλλήλων της ΑΑΔΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2024 θα διενεργηθούν 73.000 έλεγχοι σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα για το 2024 έχουν προγραμματιστεί:

– 27.500 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ενός αυτοματοποιημένου μοντέλο τελικής μοριοδότησης

– 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων που θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις ΔΟΥ.

– 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

– 16.600 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)

– τουλάχιστον 885 έλεγχοι – έρευνες φοροδιαφυγής.

Πηγή: news247.gr


NEWSLETTER