Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2024 12:10

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 90,5 εκατ. ευρώ για το μέτρο «Γεωργικές Συμβουλές»

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 90,5 εκατ. ευρώ για το μέτρο «Γεωργικές Συμβουλές»

Στην ενεργοποίηση του μέτρου των Γεωργικών Συμβουλών προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται τα 90,5 εκατ. ευρώ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 100%.

Με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Μέτρου, ήδη περισσότεροι από 50 χιλ. αγρότες έχουν συνάψει συμφωνητικό με Φορείς για να λάβουν συμβουλές, με περισσότερους από 40 χιλ. να έχουν ήδη ξεκινήσει την 1η συμβουλή.

Επιτάχυνση πληρωμών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και αναδημοσίευση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκειμένου να επιταχυνθούν οι πληρωμές των φορέων στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων πληρωμής από τον Δεκέμβριο του 2023, γίνονται σήμερα μια σειρά ενεργειών και ειδικότερα:

  • Αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα, που αφορούν λεπτομέρειες διευκόλυνσης της διαδικασίας αλλά και των απαιτήσεων ελέγχου
  • Συνδρομή επιπλέον στελεχών της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης στον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής
  • Διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων πληρωμής για την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκκαθάρισης τους σε περίπτωση μη ύπαρξης ευρημάτων
  • Συνδρομή Αναδόχου εταιρείας στην αξιολόγηση και εκκαθάριση των αιτημάτων πληρωμής
  • Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου του Υπομέτρου αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης και καταχώρησης των Συμβουλών.