Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 18:50

Υπουργικό – Τι αποφασίστηκε για ΕΦΚΑ, ΕΣΠΑ – Το σχέδιο δράσης για τους Ρομά

Γράφτηκε από την
Υπουργικό – Τι αποφασίστηκε για ΕΦΚΑ, ΕΣΠΑ – Το σχέδιο δράσης για τους Ρομά

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε προαγωγές και πλήρωση θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ενώ επέλεξε και τον υποψήφιο για τη θέση του Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

Τέσσερα νομοσχέδια ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, δύο νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτων οδηγιών της ΕΕ καθώς και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ.

Επίσης στο υπουργικό συμβούλιο συζητήθηκε το σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, καθώς και η εθνική στρατηγική ένταξης προσφύγων και ασυνόδευτων ανήλικων.

Τέλος το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε προαγωγές και πλήρωση θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ενώ επέλεξε και τον υποψήφιο για τη θέση του Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

ΕΣΠΑ
Οι αρμόδιοι υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα:

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης, παρουσίασαν το νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νόμου είναι η δημιουργία του απαραίτητου ενιαίου εθνικού θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το οικείο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιόδου 2021-2027 και στα τρία Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από τα «ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027».

Ο προτεινόμενος νόμος έρχεται να ρυθμίσει τα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο διακυβέρνησης, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Πρώτιστο σκοπό αποτελεί η άμεση δυνατή ενεργοποίηση των αντίστοιχων Προγραμμάτων δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. από τον Ιούλιο του 2021.

Κεντρικός επιδιωκόμενος στόχος του είναι η δημιουργία ενός άρτιου και διαφανούς πλαισίου διαχείρισης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στρατηγικών αναπτυξιακών πολιτικών της χώρας.

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

-Η υιοθέτηση ενός συστήματος διακυβέρνησης, διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου που βασίζεται στη διαφάνεια, στην ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων ανά εμπλεκόμενο φορέα, στην αποφυγή της επιπλέον γραφειοκρατίας, σε διαδικασίες που εξασφαλίζουν πρωτίστως τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, αλλά στηρίζονται σε απλοποιημένα μοντέλα διαχείρισης.

-Η θεσμοθέτηση κανόνων που αφορούν στην ενιαία διοίκηση και διαχείριση του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και στη ΜΟΔ Α.Ε.. Περαιτέρω, αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα για την καταπολέμηση της απάτης και τον μηχανισμό καταγγελιών, για τη σύγκρουση συμφερόντων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περισσότερα στο in.gr


NEWSLETTER