Κυριακή, 19 Μαϊος 2024 13:30

Ε.Ε. Πολιτισμός και Μετάβαση: Γιατί επέλεξα να κατέβω με το Πράσινο Κίνημα

Ε.Ε. Πολιτισμός και Μετάβαση: Γιατί επέλεξα να κατέβω με το Πράσινο Κίνημα

Του Αλέξη Γεωργούλη, Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή και Υποψηφίου με το Πράσινο Κίνημα

Καθώς προετοιμάζομαι για τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου, πολλοί με ρωτούν γιατί επέλεξα να κατέβω με το Πράσινο Κίνημα. Η απόφασή μου αυτή δεν ήταν τυχαία. Ως άνθρωπος που ασχολούμαι με τον πολιτισμό, πάντα πίστευα ότι ο πολιτισμός δεν είναι απλώς μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά αποτελεί τον πυρήνα της ταυτότητάς μας ως κοινωνίες. Σκεφτόμουν να δημιουργήσω ένα κόμμα αφιερωμένο στον πολιτισμό, όμως η συζήτηση με τον Κώστα Καλογράνη, συμπρόεδρο του Πράσινου Κινήματος, με έπεισε ότι οι πράσινες αξίες και ο πολιτισμός μπορούν να ενωθούν για να διαμορφώσουν ένα ισχυρό μέλλον για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Σύγχρονες Προκλήσεις για τον Πολιτισμό στην Ε.Ε

Στα μέσα της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η επιβίωση του πολιτισμού μας, όπως τον γνωρίζουμε, αντιμετωπίζει δύο μεγάλες μεταβάσεις: την πράσινη και την ψηφιακή.
Για την πράσινη μετάβαση, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι για να αλλάξουμε τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, και τελικά την κουλτούρα μας. Για αυτό το λόγο, στο έργο μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εργάστηκα για την ενσωμάτωση του πολιτισμού στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης καθώς και σε όλους τους άξονες προτεραιότητας της ΕΕ, επειδή είναι ο πιο αποτελεσματικός παράγοντας για την αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Παράλληλα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή απειλούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η δράση μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστίασε στην προστασία αυτής της κληρονομιάς, αναδεικνύοντας τη σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Η ψηφιακή μετάβαση προσφέρει πολλές ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για τον πολιτισμό. Η τεχνολογία μπορεί να μετασχηματίσει τις ανθρώπινες σχέσεις και να εξαλείψει την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγωνίστηκα για την καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου που θα εξασφαλίζει ελάχιστα πρότυπα για την κοινωνική ασφάλιση, την πρόσβαση στην υγεία, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και το εισόδημα των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών εργαζομένων. Κι αυτός είναι ένας δρόμος για να δημιουργηθεί ένα αντίβαρο απέναντι στην αντικατάσταση της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Σύνδεση της Πράσινης Ατζέντας με τον Πολιτισμό

Ο πολιτισμός και η πράσινη μετάβαση δεν είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο προσέγγισης και εκπαίδευσης της κοινωνίας για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μέσω της τέχνης, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η μετάβαση σε πράσινες πολιτιστικές υποδομές είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανακαίνιση και κατασκευή πολιτιστικών κτιρίων με ενεργειακά αποδοτικά συστήματα, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στη λειτουργία τους. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις, μπορούν να υιοθετήσουν πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η Ε.Ε. μπορεί να παρέχει οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτιστικών πρωτοβουλιών, ενισχύοντας την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών και υποστηρίζοντας έργα που προάγουν τη βιωσιμότητα. Η ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας στις χρηματοδοτήσεις πολιτιστικών έργων εξασφαλίζει ότι τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση συμβάλλουν στους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Ψηφίστε το Πράσινο Κίνημα

Το Πράσινο Κίνημα ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις αξίες του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και αγωνίζεται για την οικολογική, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας με κοινωνική δικαιοσύνη και συμπεριληπτικότητα. Πιστεύω ότι η ενσωμάτωση του πολιτισμού σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής και των πολιτικών αποτελεί προτεραιότητα,επειδή η μετάβαση αυτή που συζητάμε δεν είναι κάτι άλλο παρά μία πολιτισμική μετάβαση.

Όλο αυτό λοιπόν, δεν είναι μία θεωρία που συζητάμε, είναι μία πραγματικότητα που συμβαίνει τώρα, έχει άμεση σχέση με το βιοτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών, το μέλλον τους και τον τρόπο που μετασχηματίζονται οι κοινωνίες μας και οι οικονομίες μας. Αξίζει να προσεγγίσουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές μέσα από αυτότο πρίσμα. Αξίζει ο πράσινος χώρος να έχει φωνή και στην Ελλάδα, μέσα από προτάσεις και θέσεις για το αύριο των κοινωνιών μας και επειδή η ψήφος είναι μυστική, η συμμετοχή όμως είναι φανερή και καταγράφεται, αξίζει να μην πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία που μας δίνει η δημοκρατία.