Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2012 17:35

Ο Σύνδεσμος Κορωναίων κατά του λιγνιτωρυχείου

Γράφτηκε από την

Στήν Αθήνα σήμερα  τήν 23 του μηνός  Ιανουαρίου,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε συνεδρίαση τό Δ/Σ του Συνδέσμου Κορωναίων «Παναγία η Ελεήστρια» στην έδρα του Συνδέσμου στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 2 στην Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου που κοινοποιήθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα: 
‘’ Ένσταση κατά της περιβαλλοντικής μελέτης της εταιρείας  Couvraholdingslimited που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και αναφέρεται  στην ‘’Εξόρυξη  λιγνίτη‘’ στις τοπικές κοινότητες Φαλάνθη και Χωματερό, της Δημοτικής Ενότητας  Κορώνης, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος  Μεσσηνίας, που έχει κατατεθεί στην αποκεντρωμένη Διοίκηση, Πελοποννήσου δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα.
Μαζί με όλους τους Μεσσήνιους πολίτες, τους Δήμους Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης, και όλους τους θεσμικούς φορείς του τόπου μας, έτσι και εμείς, είμαστε πλήρως αντίθετοι μαζί με όλους τους Κορωναίους, σε οποιαδήποτε προσπάθεια βιομηχανοποίησης, όχι μόνον της εν λόγω περιοχής, αλλά και  ολόκληρης της  περιφέρειας  του Δήμου μας. Κατόπιν της ανακύρηξης της Κορώνης ως περιοχής  «ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,» ανάδειξης παραδοσιακών οικισμών στην ευρύτερη περιοχη της Δημοτικής ενότητας Κορώνης, επενδύσεων Αγροτικών και Τουριστικών που  ήδη πραγματοποιήθηκαν,  έχουν καθορίσει τον επιχειρησιακό και οικονομικό προσανατολισμό των κατοίκων.     Καστροπολιτείες, Ιστορικά και φυσικά μνημεία, καθαρές πανέμορφες παραλίες, αγροτική παραγωγή εξαιρετικών ποιοτικών προιόντων, τουρισμός, επισκεψιμότητα, μελλοντικές επενδύσεις, υγεία κατοίκων, και άλλα θέματα παρόμοιας ή και μεγαλύτερης βαρύτητας, απαξιώνονται και οδηγούνται σέ απομόνωση και μαρασμό. Η Ανάδειξη της Κορώνης  από την UNESCO  ως  Εμβληματικής Κοινότητας της  Παγκόσμιας ‘Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  και Αξίας της Μεσογειακής Διατροφής, μας δίνει να καταλάβουμε την αξία και  ιδιαιτερότητα της περιοχής μας. Εδώ και τριάντα χρόνια λοιπόν  και με τις  «ευλογίες» του κράτους έχωμε αποδεχθεί,τον χαρακτήρα της περιοχής μας και έχωμε επενδύσει σε αυτό. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και  για την ανατροπή όλων αυτών από την  καταστροφή της αγροτικής παραγωγής, την υποβάθμιση των μονάδων τουρισμού, την επισκεψιμότητα της περιοχής, τον φόρτο του οδικού αξονα που ήδη με δυσκολία μας εξυπηρετεί, τους ρύπους και την σκόνη  που θα εκλύονται από την εκσκαφή και μεταφορά, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία των κατοίκων, και στις  επιχειρηματικές, οικονομικές και κοινωνικές ισοροπίες μας υποχρεώνου να υποβάλωμε την  ένσταση αυτή προς κάθε υπεύθυνο ή αρμόδιο φορέα.
Το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Συνδέσμου.
Για το Δ/Σ
Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γ. Γραμματέας

Αποστολόπουλος Βασίλειος                                                                Τριαντόπουλος Νικόλαος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER