Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 15:52

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κορυφάσιο – κόμβος Λαδά

Γράφτηκε από την
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κορυφάσιο – κόμβος Λαδά

 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο βελτίωσης του δρόμου από το Κορυφάσιο έως τον κόμβο Λαδά, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ, με έναρξη στις 22 Αυγούστου, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Πρόκειται για τη συνέχιση του δρόμου Σουληνάρι - Κορυφάσιο που έχει βελτιωθεί, από το ύψος του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορυφασίου έως τον εθνικό δρόμο Κυπαρισσία - Πύλος στον κόμβο Λαδά, στο Ρωμανού, πάνω από το ελαιοτριβείο Καφαντάρη. Το έργο θα υλοποιήσει η εταιρεία “Α.Π. Μαραγκάκης - Εργα Πρασίνου Α.Ε.” με έκπτωση 36,31%.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν συνολικά για 150 ημέρες, δηλαδή για 5 μήνες.

Ειδικότερα, η απόφαση των ρυθμίσεων περιλαμβάνει:

1) Φάση Α:

Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου θα διαρκέσει έως 120 ημέρες, με έναρξη τη Δευτέρα 22 Αυγούστου.

- Τον αποκλεισμό του τμήματος της 9ης εθνικής οδού από τον πρόσφατα κατασκευασμένο κυκλικό κόμβο (Λαδά) έως τον ισόπεδο κόμβο ΙΚ7 (Κορυφάσιο).

- Η κυκλοφορία για την κύρια κίνηση Κυπαρισσία - Πύλος, εξασφαλίζεται μέσω του πρόσφατα κατασκευασμένου ισόπεδου κυκλικού κόμβου.

- Η κίνηση από προς Χώρα - Κορυφάσιο εξασφαλίζεται μέσω της υφιστάμενης οδού που διέρχεται από τον οικισμό Ελαιόφυτο.

- Η κίνηση από Πύλο προς Χώρα - Κορυφάσιο θα πραγματοποιείται μετά τη Γιάλοβα μέσω της οδού προς Ελαιόφυτο, μήκους περίπου 7,5 χλμ. στον ισόπεδο κόμβο επί της 38ης επαρχιακής οδού Σουληνάρι - Κορυφάσιο, στην Ικλαινα. Στη συνέχεια μέσω της πρόσφατα κατασκευασμένης 38ης επαρχιακής οδού προς Κορυφάσιο και Χώρα.

- Αντίστοιχα η κίνηση από Κυπαρισσία, Ρωμανό προς Χώρα - Κορυφάσιο, στη συμβολή της 9ης εθνικής οδού με το τμήμα Γαργαλιάνοι - Ρωμανός θα πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης οδού προς Ελαιόφυτο, στην είσοδο της Γιάλοβας. Στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδρομή, όπως περιγράφεται παραπάνω.

- Η κίνηση από Χώρα προς Πύλο και Κυπαρισσία, αντίστοιχα, θα εκτρέπεται από τον ισόπεδο κόμβο ΙΚ7 με κατάλληλη σήμανση. Μέσω της 38ης επαρχιακής οδού Σουληνάρι - Κορυφάσιο και της υφιστάμενης οδού Ικλαινα - Ελαιόφυτο κατευθύνεται στην 9η εθνική οδό πλησίον της Γιάλοβας.

- Προκειμένου να κατασκευαστεί στη φάση αυτή η ημιδιατομή της 9ης εθνικής οδού στο εύρος επιρροής του κόμβου ΙΚ7 (κατεύθυνση από Χώρα), η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ για τις δύο κατευθύνσεις σε μήκος 50 μέτρων. Για τη μείωση της όχλησης των χρηστών, η κατασκευή του τμήματος της 9ης εθνικής οδού μήκους περίπου 100 μέτρων πλησίον του ισόπεδου κόμβου ΙΚ7 θα μετατεθεί χρονικά κατά 90 ημέρες, ώστε η εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων να περιοριστεί αυστηρά στο χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή της ημιδιατομής της οδού, που εκτιμάται σε 30 ημέρες.

2) Φάση Β: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι έως 30 ημέρες, με έναρξη την 21η Δεκεμβρίου ή το τέλος των εργασιών που προβλέπονται στη φάση Α.

Στη Β φάση θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου ΙΚ7, ήτοι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην ημιδιατομή της 9ης εθνικής οδού (κατεύθυνση προς Χώρα) με τη διαμόρφωση της αριστερής στροφής και το τμήμα της 38ης επαρχιακής οδού Σουληνάρι - Κορυφάσιο στο εύρος επιρροής του κόμβου.

- Η κίνηση από Πύλο - Κυπαρισσία προς Χώρα θα πραγματοποιείται μέσω της 9ης εθνικής που κατασκευάστηκε στην Α φάση. Στο τελευταίο τμήμα μήκους 50 μέτρων η κυκλοφορία διεξάγεται εναλλάξ για τις δύο κατευθύνσεις, καθώς το πλάτος της οδού στο τμήμα αυτό είναι 3,25 μέτρα.

- Η κίνηση προς Κορυφάσιο - Καλαμάτα θα πραγματοποιείται μέσω της τοπικής οδού που διέρχεται από τον ομώνυμο οικισμό.

- Ομοίως οι κινούμενοι επί της 38ης επαρχιακής οδού που κατευθύνονται προς Χώρα - Πύλο, με κατάλληλη σήμανση θα εξέρχονται από τον ισόπεδο κόμβο ΙΚ7 (κόμβος Κορυφασίου) και κινούμενοι εντός του Κορυφασίου, θα προσεγγίζουν την πρόσφατα κατασκευασμένη 9η εθνική οδό.

 

Σύμφωνα με την απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,η ανάδοχος εταιρεία “Α.Π. Μαραγκάκης Εργα Πρασίνου Α.Ε.” υποχρεούται καθ’  όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ανά φάση, να τοποθετήσει και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ακόμα, απαιτείται συμμόρφωση των οδηγών στα όρια ταχύτητας και στη σήμανση των εκτελούμενων έργων και στις δύο φάσεις κατασκευής.

 

 


NEWSLETTER