Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 18:45

Αποχή δικηγόρων της Καλαμάτας την Παρασκευή

Γράφτηκε από την

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας από το σύνολο των καθηκόντων τους την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012. Ταυτόχρονα την ως άνω ημερομηνία θα παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.
1. Διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ασφαλιστικός μας οργανισμός (ΤΥΔΕ), ο οποίος από διετίας τουλάχιστον έπαυσε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων δικηγόρων. Στην πραγματικότητα οι δικηγόροι της Καλαμάτας είμαστε ανασφάλιστοι.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλομένων δαπανών στους δικηγόρους της Καλαμάτας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση τοποθέτηση ελεγκτή ιατρού για τους δικηγόρους της Καλαμάτας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ οι υπεύθυνοι υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Τ.Α.Α για τον τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ), να μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καταγγελίας των συμβάσεων από τα φαρμακεία του Νομού Μεσσηνίας.
2. Αντιδρούμε στην προσπάθεια επιβολής από εξωθεσμικούς παράγοντες ρυθμίσεων, με τις οποίες ικανοποιούνται τα συμφέροντα των ολίγων και οικονομικά ισχυρών, απαξιώνεται πλήρως ο θεσμός της Δικαιοσύνης, απαξιώνεται πλήρως ο ρόλος του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης και ουσιαστικά καταργείται το δικηγορικό λειτούργημα. Η απαίτηση τους για:
Κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια.
Κατάργηση των κατωτάτων ορίων μισθών των έμμισθων δικηγόρων, βάσει του ν. 1093/80.
Δυνατότητα   διενέργειας  ελέγχου  τίτλων  στα  Υποθηκοφυλακεία   και  σε συμβολαιογράφους.
Δυνατότητα σύναψης πλέον της μίας πάγιας αντιμισθίας σε δικηγόρους και ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
Δυνατότητα επαναδιορισμού συνταξιούχου δικηγόρου στα Μητρώα του ενός Δ.Σ..
Αναπροσαρμογή των «ποσών αναφοράς» με τα από 1Ι.Α. της Κυβέρνησης, αναφορικά με τις «νόμιμες αμοιβές» του ν.3919/11.
Μειώνονται τα έσοδα του Δ.Σ. μέσω της τροποποίησης του ποσοστού 3% στα γραμμάτια προείσπραξης, σε εφάπαξ πάγιο ποσό.
Δυνατότητα διορισμού ως δικηγόρων συνταξιούχων άλλων κλάδων,
Δυνατότητα ορισμού ως Μεσολαβητών του ν.3898/10 και μη δικηγόρων.
μας βρίσκει εξαιρετικά αντίθετους και θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο εναντίον αυτών που θέλουν να επιβάλλουν μέτρα που θα οδηγήσουν στην εξόντωση μας.
3. Είμαστε αντίθετοι στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες: α) παραγράφονται και δεν εκτελούνται ποινές που έχουν επιβληθεί από τα Δικαστήρια και β) παραγράφεται και παύει η ποινική δίωξη συγκεκριμένων αδικημάτων.
4. Είμαστε αντίθετοι στην επιχειρούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετατροπή πολλών πλημμελημάτων σε πταίσματα, τη μεταφορά υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία, την αναπροσαρμογή των ποσών με βάση τα οποία η πράξη  προσλαμβάνει κακουργηματική μορφή, την εκδίκαση κακουργημάτων από Μονομελή σύνθεση, την αύξηση των δικαστικών εξόδων και παραβόλων κ.λ.π., που οδηγούν στην απαξίωση του θεσμού της Δικαιοσύνης.
5. Διαμαρτυρόμαστε για τις ήδη επελθούσες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, κατά τρόπο που πλήττει σημαντικά τους συναδέλφους (κυρίως τους νέους, οι οποίοι πρέπει να εξαιρεθούν από τις αυξήσεις), ειδικά σε μια περίοδο που η δικηγορική ύλη συρρικνώνεται και τα εισοδήματα μειώνονται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)

NEWSLETTER