Κυριακή, 05 Ιουνίου 2022 11:30

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Τις ψηφιακές του υποδομές αναβαθμίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας έχοντας υπογράψει προς τούτο μνημόνιο συνεργασίας με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Το μνημόνιο αφορά την κοινή προσπάθεια, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της Δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος του ΔΣΚ Κώστας Μαργέλης, “η κοινή αυτή προσπάθεια έχει στόχο το συντονισμό των ενεργειών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας για τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης, την ουσιαστική αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών για την διευκόλυνση των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, την εξυπηρέτηση των διαδίκων και του πολίτη, την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και της εξοικονόμησης χρόνου και πόρων προς όφελος της Δικαιοσύνης και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου”.

Εξήγησε δε πως με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί  η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω αυτοματοποίησης νομικών και δικαστικών διαδικασιών ηλεκτρονικής και διοικητικής πληροφόρησης δικηγόρων και πολιτών, διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών και εξ αποστάσεως υποβολής εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, την καλύτερη διαχείριση του δικαστικού συστήματος, την παραγωγή στατιστικών δεδομένων, την αποθήκευση νομικών δεδομένων σε υποδομές στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud), την αποτελεσματική και επωφελή είσπραξη και διαχείριση πόρων, την παροχή απρόσκοπτης, έγκαιρης και αξιόπιστης νομικής ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών.