Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 08:45

Καλαμάτα: Στον Αρειο Πάγο για δύο οικόπεδα της μαρίνας

Γράφτηκε από τον
Καλαμάτα: Στον Αρειο Πάγο για δύο οικόπεδα της μαρίνας

 

Στον Αρειο Πάγο προσφεύγουν πλέον το Ελληνικό Δημόσιο, ο Δήμος Καλαμάτας και ο ιδιώτης που τα διεκδικεί, για τα δύο επίδικα ιδιωτικά οικόπεδα της μαρίνας της πόλης, ανατολικά και δυτικά στην είσοδό της, στην απόληξη της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Ειδικότερα, την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ΄ αριθμ. 29/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία) για τα δύο επίδικα ιδιωτικά οικόπεδα της μαρίνας και την παροχή εξουσιοδότησης στον δικηγόρο του δήμου Χαράλαμπο Δημητρόπουλο να συντάξει και να καταθέσει το σχετικό δικόγραφο για την αναίρεση της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, τις προηγούμενες ημέρες.

Με την απόφασή της αυτή που στηρίχθηκε σε εισήγηση και γνωμοδότηση, αντίστοιχα, της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε σχετική απόφαση του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου στις 26 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση αφορά δύο επίδικα ιδιωτικά οικόπεδα της μαρίνας Καλαμάτας (δυτικά και ανατολικά της απόληξης της Χρυσοστόμου Σμύρνης),τα οποία διεκδικούν ο ιδιώτης Δημήτρης Λυκοτραφίτης, από τη μία πλευρά και ο Δήμος Καλαμάτας και το Ελληνικό Δημόσιο, από την άλλη.

Οπως σημειώνεται στην εισήγηση, “κατά τη γνώμη του υπογράφοντος (του Χαρ. Δημητρόπουλου), η άνω απόφαση, με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις του Δήμου Καλαμάτας και του Ελληνικού Δημοσίου, είναι εσφαλμένη, αφού χωρίς νόμιμη βάση, κατ΄ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, χωρίς την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Καλαμάτας περί μη νόμιμης μεταγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο του τίτλου κτήσης του δικαιοπαρόχου του κ. Λυκοτραφίτη, καθώς και τον ισχυρισμό κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί του ακινήτου ως αιγιαλός (άλλως ως παλαιός αιγιαλός), πρέπει επομένως να ασκηθεί αναίρεση κατ΄ αυτής για τους νομικούς λόγους που αναπτύχθηκαν ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και όσους τυχόν άλλους προστεθούν”.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας που περιελήφθησαν στη συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή:

“1. Με την υπ΄ αριθμ. καταθ. 136/31-3-1987 αγωγή του κατά, μεταξύ των άλλων, του Δήμου Καλαμάτας, ο ενάγων Λυκοτραφίτης Δημήτριος, ισχυριζόμενος ότι από το 1980 είναι ιδιοκτήτης των δύο ακινήτων που βρίσκονται νότια της οδού Σαλαμίνος και εκατέρωθεν (ανατολικά και δυτικά) της οδού Χρ. Σμύρνης, στο σημείο της που καταλήγει στην κεντρική είσοδο της Μαρίνας Καλαμάτας, ζήτησε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι (μεταξύ αυτών και ο Δήμος Καλαμάτας) αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, να του καταβάλλουν το ποσό των 71.760.000 δρχ., διότι δήθεν τα ακίνητά του είχαν καταστραφεί από την κατασκευή από το Δήμο Καλαμάτας της μαρίνας (επί δημαρχοντίας του κ. Μπένου Σταύρου, υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού [ΕΟΤ] και με εργολάβο κατασκευής τον κ. Τσονάκα Παναγιώτη, κατά των οποίων επίσης είχε στραφεί η αγωγή), διαφορετικά ζήτησε να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί των ακινήτων αυτών και να διαταχθούν οι εναγόμενοι να του τα αποδώσουν.

  1. Ύστερα από την άσκηση της παραπάνω αγωγής ο Δήμος Καλαμάτας άσκησε προς το Ελληνικό Δημόσιο την υπ΄ αριθμ. καταθ. 316/8-10-1987 ανακοίνωση δίκης και προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση ισχυριζόμενος ότι σχετικά με τα δύο ακίνητα της αγωγής από το 1960 μέχρι και το 1980, οπότε φέρεται να τα αγόρασε ο κ. Λυκοτραφίτης, τμήμα αυτών είχε κατακλυσθεί από τη θάλασσα και το υπόλοιπο τμήμα τους είχε καταστεί αιγιαλός, συνεπώς ανήκαν πλέον στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Για το λόγο αυτό ο Δήμος ανακοίνωσε τη δίκη στο Ελληνικό Δημόσιο και το κάλεσε να συμμετάσχει στη δίκη αυτό, ως ιδιοκτήτης των ακινήτων.
  1. Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε την υπ΄ αριθμ. καταθ. 192/8-6-1988 κύρια παρέμβαση, ισχυριζόμενο ότι τα δύο αυτά ακίνητα ανήκουν στην ιδιοκτησία του και ειδικότερα στη δημόσια περιουσία του ως κοινόχρηστα πράγματα (αιγιαλός), άλλως στην ιδιωτική περιουσία του (ως παλαιός αιγιαλός). Ζήτησε δε το Ελληνικό Δημόσιο να αναγνωριστεί η κυριότητά του στα ακίνητα αυτά.
  1. Η υπόθεση εκδικάστηκε την 29-9-1988 και εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 208/1988 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης και διατάχθηκε η διεξαγωγή απόδειξης με μάρτυρες και με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
  1. Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των αποδείξεων που είχε διαταχθεί, ο ενάγων Λυκοτραφίτης Δημήτριος άσκησε την υπ΄ αριθμ. καταθ. 217/15-7-2009 κλήση του, με την οποία επανέφερε την αρχική αγωγή του προς εκδίκαση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Τονίζεται ότι με την κλήση του αυτή ο ενάγων με έωλους και αβάσιμους ισχυρισμούς, άλλαξε απαράδεκτα την ταυτότητα (θέση) του ενός εκ των δύο αρχικών ακινήτων (του δυτικού), γεγονός που επεσήμαναν όλοι οι εναγόμενοι. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι στο μεταξύ είχε ήδη ξεκινήσει η λειτουργία του κτηματολογίου, ενώ στην αρχική του αγωγή υποστήριζε ότι ήταν ιδιοκτήτης των ακινήτων με ΚΑΕΚ 36088 2207001/0/0 και 36088 2206002/0/0, με τη νέα κλήση του υποστήριζε πλέον ότι ήταν ιδιοκτήτης των ακινήτων με ΚΑΕΚ 36088 2207001/0/0 και 36088 2206001/0/0.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟ 2012

  1. Η υπόθεση εκδικάστηκε εκ νέου την 2-6-2011 και εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 10/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία, μεταξύ των άλλων: Εγινε δεκτός ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι ο ενάγων Λυκοτραφίτης Δημήτριος, είχε αλλάξει απαραδέκτως την ταυτότητα (θέση) του ενός εκ των δύο ακινήτων (του δυτικού), όπως αναφέρεται παραπάνω και απορρίφθηκε η αγωγή του ως προς το ακίνητο ήδη με ΚΑΕΚ 36088 2206002/0/0. Εγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή του κ. Λυκοτραφίτη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Καλαμάτας. Αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγων Λυκοτραφίτης Δημήτριος είναι κύριος τμήματος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 36088 2207001/0/0, επιφανείας του τμήματος αυτού 1.153,44 τ.μ. Αναγνωρίστηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο: Τμήματος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 36088 2207001/0/0, επιφανείας του τμήματος αυτού 79,43 τ.μ. (ως ζώνη αιγιαλού επιφανείας 26,36 τ.μ. και ως ζώνη παλαιού αιγιαλού επιφανείας 53,07 τ.μ.). Του ακινήτου με ΚΑΕΚ 36088 2206002/0/0.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

  1. Κατά της παραπάνω υπ΄ αριθμ. 10/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας άσκησαν έφεση ο Δήμος Καλαμάτας, το Ελληνικό Δημόσιο και ο Λυκοτραφίτης Δημήτριος. Οι εφέσεις συζητήθηκαν την 20-5-2013 και εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 29/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης και διατάχθηκε η συμπλήρωση των αποδείξεων και η διεξαγωγή συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης.

Μετά τη συμπλήρωση των αποδείξεων και της διεξαγωγή της συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης που είχαν διαταχθεί με την άνω απόφαση του Εφετείου, η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου την 3-4-2023 και εκδόθηκε η συνημμένη υπ΄ αριθμ. 29/13-9-2023 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία απορρίφθηκαν όλες οι εφέσεις, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο την 26-9-2023.

Συνεπώς, μετά την απόρριψη των εφέσεων που είχαν ασκηθεί κατά της πρωτόδικης υπ΄ αριθμ. 10/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία είχε γίνει εν μέρει δεκτή η αρχική αγωγή του ενάγοντος Λυκοτραφίτη Δημήτριου, και είχε αναγνωριστεί η κυριότητά του στο μεγαλύτερο μέρος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 2207001/0/0, επιφανείας (του αναγνωρισθέντος ως ανήκοντος στην ιδιοκτησία του κ. Λυκοτραφίτη τμήματος) 1.153,44 τ.μ., η πρωτόδικη αυτή υπ΄ αριθμ. 10/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας έχει καταστεί πλέον τελεσίδικη”.

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2021

Σε ρεπορτάζ μου στην “Ε” της 14ης Ιουνίου 2021 αναφερόταν:

Κινητικότητα σημειώνεται για τα δύο επίδικα ιδιωτικά οικόπεδα της μαρίνας Καλαμάτας, καθώς χθες βρέθηκαν στην περιοχή πραγματογνώμονες - τοπογράφοι που έχουν οριστεί από το δικαστήριο, για τοπογραφικές εργασίες και κατάθεση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Οι πραγματογνώμονες έχουν κληθεί να καταθέσουν πολύτιμα στοιχεία, ώστε το δικαστήριο να αποφασίσει αν τα ακίνητα (δυτικά και ανατολικά της απόληξης της Χρυσοστόμου Σμύρνης), είναι σε ιδιωτικές εκτάσεις ή βρίσκονται (και τμήματά τους) στον αιγιαλό ή έχουν μετακινηθεί.

Τις προηγούμενες ημέρες στη μαρίνα βρέθηκαν οι πραγματογνώμονες Κωνσταντίνος Αργυρός και Αντώνης Σιούλης (Μεσσήνιος από τη μητέρα του), ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Γιώργος Βλάχος, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας Μπάμπης Δημητρόπουλος, ο Γιώργος Μπένος (αδελφός του πρώην δήμαρχου Σταύρου Μπένου, που εμπλέκεται ως φυσικό πρόσωπο και όχι ως δήμαρχος) με το δικηγόρο του Γιάννη Ορφανό, και ο ιδιοκτήτης δικηγόρος Δημήτρης Λυκοτραφίτης, με το μηχανικό του Νικήτα Παναγιωτόπουλο, που αγόρασε τα ακίνητα το 1980.

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “Ε” ΤΟ 1979

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου οι πραγματογνώμονες πρέπει να λάβουν υπόψη τους και σχεδιάγραμμα της “Ελευθερίας” στο 13ο της φύλλο, στις 31 Μαρτίου 1979, που παρουσιαζόταν σε ρεπορτάζ του αξέχαστου συναδέλφου Γρηγόρη Πουλόπουλου. Εγραφε χαρακτηριστικά για το σοβαρό πρόβλημα τα διάβρωσης:

 “Δυτική Παραλία: Θα τους παρασύρουνε τα κύματα. Τα προβλήματα των κατοίκων που κάθε χειμώνα κινδυνεύουν από τη θάλασσα - Η κατασκευή των έργων θα δώσει τεράστιους χώρους στο λιμάνι.

Εδώ και 20 περίπου χρόνια, ένα κομμάτι της Καλαμάτας, η Δυτική Παραλία, ζει έναν καθημερινό εφιάλτη. Τα ισχυρά ρεύματα της θάλασσας κατατρώνε την ακτή και η θάλασσα επεκτείνεται καθημερινά προς την στεριά. Πρόκειται για το τμήμα της ακτής από το λιμάνι και μέχρι πέρα από τα δημοτικά Σφαγεία”. 


NEWSLETTER