Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 21:31

Μηνυτήρια αναφορά κατά δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα απορρίμματα από κατοίκους Μεσσηνίας και Αρκαδίας 

Γράφτηκε από την
Μηνυτήρια αναφορά κατά δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα απορρίμματα από κατοίκους Μεσσηνίας και Αρκαδίας 

Μηνυτήρια αναφορά κατά δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατέθεσαν πέντε Πολιτιστικοί Σύλλογοι των χωριών Καλλιρρόης - Κωνσταντίνων του Ν. Μεσσηνίας  και Παλαιόχουνης -  Ασέας - Κερασταρίου του Ν. Αρκαδίας, για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Με τη μήνυση ζητούν την απόδοση ευθυνών σχετικά με "ψευδή βεβαίωση", που εμπεριέχεται στην εγκριτική Πράξη αριθ. 309/15  του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται «η Πράξη αυτή, που κοινοποιήθηκε στις 9/11/2015, σε αναγκαίο νόμιμο προσυμβατικό έλεγχο, έκρινε, ότι "δεν κωλύεται" η υπογραφή του, προσκομισθέντος από την αιτούσα Περιφέρεια Πελοποννήσου, σχεδίου σύμβασης για το -παράνομο- έργο "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ" και φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

Ειδικότερα, επισημαίνεται πως «η ψευδής βεβαίωση αφορά στην έγκριση σχεδίου συμβάσεως ΣΔΙΤ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της μηδέποτε συσταθείσης, άλλως ανύπαρκτης  -όπως βεβαιώνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας- Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού του Ν. 3389/2005 για τις συμβάσεις ΣΔΙΤ, ως δευτέρας κυρίως συμβαλλομένης κατά τον άνω νόμο και συγκεκριμένα της εταιρείας με την επωνυμία "Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε.».    

Στη μηνυτήρια αναφορά ζητείται «η διερεύνηση και άλλων αξιόποινων πράξεων, που πιθανόν έχουν διαπραχθεί από δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η σχετική υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον και του VI Τμήματος, καθώς και του Τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν της ασκήσεως ένδικων μέσων των Συλλόγων, καθώς και του Δήμου Οιχαλίας, με παρέμβαση υπέρ των Συλλόγων και του Ελληνικού Δημοσίου, εκδοθεισών σχετικών αποφάσεων, οι οποίες απέρριψαν αυτά για τυπικούς λόγους, χωρίς να εισέλθουν στην ουσία της υποθέσεως».

Επίσης, οι πέντε Σύλλογοι «δηλώνουν αποφασισμένοι να απευθύνονται πλέον στην ποινική δικαιοσύνη για όλα τα αδικήματα που διαπράττονται ή τυχόν διαπράττονται από του υπεύθυνους για την πρόοδο και έγκριση του άνω ολοκληρωτικά παράνομου έργου σε όποια εξουσία και αν ανήκουν, εφόσον είναι, ήδη, πολλά τα διαπραχθέντα, έχουν δε σχέση με κίνδυνο ζωής τους και αφανισμό των περιουσιών τους».


NEWSLETTER