Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 19:09

Συνεχίζει το "Βοήθεια στο σπίτι"

Απρόσκοπτα θα συνεχιστεί η εφαρμογή του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς μετά από αίτημα του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου Φώτη Χατζημιχάλη, εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, χρηματοδότηση ύψους 2.160.000 ευρώ για το σκοπό αυτό.
Το ανωτέρω ποσό που χορηγήθηκε για « Ενέργειες ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας – Περιφέρειας Πελοποννήσου», εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, και αποτελεί την 2η δόση ύψους 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού των συμβάσεων για την εκτέλεση του έργου.

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας