Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 08:49

730.000 από παλιές οφειλές για τη μεταφορά μαθητών ζητεί το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας

730.000 από παλιές οφειλές για τη μεταφορά μαθητών ζητεί το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας

 

Ποσό 730.729,09 ευρώ ζητεί το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας για τη μεταφορά μαθητών στο νομό, από προηγούμενα χρόνια, για δρομολόγια που κόπηκαν κατά τον έλεγχο από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) Μεσσηνίας.

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόκειται να ορίσει δικηγόρο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις συγκεκριμένες αιτήσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι “τα οφειλόμενα ποσά προς το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας αφορούν περικοπές αιτούμενων δαπανών μεταφοράς μαθητών που έγιναν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δαπάνης από την ΥΔΕ Ν. Μεσσηνίας και αφορούσαν, σύμφωνα με ενημέρωση της ΥΔΕ, τις εξής περιπτώσεις: 1) Δρομολόγια χωρίς βεβαίωση εκτέλεσης από το διευθυντή της σχολικής μονάδας. 2) Βεβαιώσεις διευθυντών με ελλείψεις (ανυπόγραφες, μη σωστά συμπληρωμένες). 3) Δρομολόγια με μονή διαδρομή που τιμολογήθηκαν ως διπλή. 4) Δρομολόγια που τιμολογήθηκαν με περισσότερες μέρες από αυτές που βεβαιώνονται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας. 5) Δρομολόγια με τιμολόγηση περισσότερων χιλιομέτρων από τα πραγματοποιούμενα. 6) Συγχωνευμένα δρομολόγια που  εκτελούνταν ως ένα και έχουν τιμολογηθεί ως ξεχωριστά (δύο). 7) Δρομολόγια με αυτοκίνητα ιδιωτών”.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ακόμα, σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αναμένεται να ορίσει δικηγόρο της Τρίπολης που θα γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής, και να ασκήσει αυτές σε καταφατική περίπτωση, κατά της διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με την οποία έχει γίνει δεκτή η αίτηση του Κωνσταντίνου Μαντζώρου και διατάσσεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των 9.925,64 ευρώ εντόκως, για απαίτηση από μεταφορά μαθητών από την Κυπαρισσία στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας.

Γ.Σ.