Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2012 13:51

Σχολή γονέων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας‘Yστερα από την επιτυχημένη διοργάνωση του σεμιναρίου ‘’Συνεργασία σχολείου-οικογένειας’’  το Νοέμβριο, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, την υπεύθυνη Σχολών και το Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας   θα οργανώσει,το ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  ,Σχολή Γονέων στη σχολική μονάδα.
Σκοπός του έργου της Σχολής Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.  θα προσφέρει στους γονείς  στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Το πρόγραμμα  που θα οργανωθεί στο σχολείο μας είναι:
΄΄ Η οικογένεια στη σημερινή εποχή ΄΄ (25 ώρες)
Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο τμήμα του παραπάνω προγράμματος είναι:
Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
Θέματα διατροφής
Σημασία της σωματικής άσκησης
Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Κατανάλωση και Διαφήμιση
Οικογενειακός Προϋπολογισμός
Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
Προώθηση της ισότητας των φύλων
Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
Ψυχολογική Υποστήριξη
Αγωγή Υγείας
Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Αναλυτικότερα στόχος μας  είναι να:

Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς
Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου
Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών του σχολείου μας αλλά και άλλων σχολικών μονάδων της πόλης μας.
Το πρόγραμμα θα γίνει στο χώρο του σχολείου
ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτέρα και Τετάρτη
Ώρες Λειτουργίας:  5-7 μ.μ.
Έναρξη Λειτουργίας από την Δευτέρα 26/2/2012.
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Διευθυντή του σχολείου κ. Γιάννη Χριστόπουλο 27210-82708.

Από το 10ο Δημοτικό Σχολείο