Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 18:43

Διευκρινίσεις από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Διευκρινίσεις από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Μεσσηνίας

Διευκρινίσεις για τις θέσεις της σε σχέση με το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει η Ενωση Υπαλλήλων Μεσσηνίας με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα της “Ε”.

Αναλυτικά η επιστολή:

“Στο φύλλο της εφημερίδας σας της 22 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο “Ενωση Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Αντίθετη στην αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος”. Ο τίτλος αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι η Ενωσή μας είναι σύμφωνη με την αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των μελών μας, απέστειλε στην ομοσπονδία μας ως προτάσεις και παρατηρήσεις, ενημερώνοντας σχετικά και τους βουλευτές του νομού μας. Οι προτάσεις μας αυτές, λάβαμε την επίσημη διαβεβαίωση ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και ότι θα μελετηθούν. Ουδέποτε εκφράσαμε την αντίθεσή μας στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, προβάλαμε όμως τις απόψεις μας στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, η οποία έχει τον θεσμικό ρόλο να λάβει δημόσια θέση, εκπροσωπώντας το σύνολο των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων του κλάδου μας. Πάγια θέση της Ενωσής μας είναι η αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού και η αύξηση των οργανικών θέσεων”.

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ακολουθούν οι βασικές θέσεις της Ενωσης, που έχουν δοθεί και στους εμπλεκόμενούς φορείς:

“α) Βαθμολόγιο. Σε κανένα ένστολο Σώμα του κράτους δεν υφίσταται αυτή η αντιμετώπιση προς τα μεσαία και χαμηλόβαθμα στελέχη, τα οποία στην περίπτωση του Πυροσβεστικού Σώματος δεν απολαμβάνουν βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη. β) Αναδρομικότητα μορίων. Να δοθεί με την ψήφιση του νόμου στους υπαλλήλους αναδρομικά το σύνολο των μορίων που δικαιούνται και να μην εφαρμοστεί το άρθρο 164 παρ. 2. γ) Ετη πραγματικής υπηρεσίας και όριο ηλικίας. Να μεταρρυθμιστεί το άρθρο 162 παρ. 2, έτσι ώστε να μην μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του πυρονόμου και κάτω που είτε έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, είτε έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών. δ) Αναβάθμιση πυροσβεστικών υπηρεσιών και αύξηση οργανικών θέσεων Νομού Μεσσηνίας. ε) Μη κατάληψη οργανικών θέσεων. Οι εξαιρούμενοι των μεταθέσεων και αποσπάσεων κατ’ άρθρο 162, να μην καταλαμβάνουν τις οργανικές θέσεις στο νομό. στ) Μετακινήσεις. Να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις εντός νομού λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα λιγότερα μόρια του υπαλλήλου, αλλά επιπλέον και κοινωνικά κριτήρια, όπως οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής κ.λπ. Επιπλέον η σχετική απόφαση περί 2 μετακινήσεων να λαμβάνεται από αντίστοιχο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων και Αποσπάσεων”.


NEWSLETTER