Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 21:29

Ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση από τον πρόεδρο Κρεοπωλών Ν. Μεσσηνίας Δημήτρη Γαλανάκη

Γράφτηκε από την
Ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση από τον πρόεδρο Κρεοπωλών Ν. Μεσσηνίας Δημήτρη Γαλανάκη

 Θα ήθελα να κάνω δύο προτάσεις βοήθειας προς τους επαγγελματίες της Ελλάδος χωρίς ιδιαίτερο κόστος για το κράτος.

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλη την ελληνική κοινωνία. Η επικοινωνία αλλά και η οικονομία μπροστά στην πανδημία του κορονοϊού κλονίζεται και όλα τα προϋπάρχοντα δεδομένα της ομαλής ζωής μας ανατρέπονται. Θα ’θελα με αυτήν την επιστολή μου να ζητήσω δημόσια αλλά και να προτείνω την αναβολή ορισμένων προγραμματισμένων μέτρων που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι πλήττονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικά.

Να αναβληθεί προς το παρόν η εκτέλεση της απόφασης για ηλεκτρονική διασύνδεση της ΑΑΔΕ των ταμειακών μηχανών, καθώς και μη έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, διότι αυτό προϋποθέτει ένα σοβαρό κόστος για τους επαγγελματίες που δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη στιγμή λόγω  συνθηκών. Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα σωστής και υπεύθυνης ενημέρωσης των επαγγελματιών από επίσημα όργανα, Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες, με τη συμμετοχή αρμοδίων υπαλλήλων και υπηρεσιών.

Προτείνω:

α) Να συνεχιστεί η λειτουργία των καταστημάτων με το υπάρχον φορολογικό σύστημα για 2 τουλάχιστον μήνες και όσο να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

β) Επίσης θα βοηθούσε ιδιαίτερα η παράταση 2 μηνών της προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση δεύτερης ευκαιρίας διακανονισμού 120 δόσεων στο ΕΦΚΑ  που λήγει 31 Μαρτίου. Η τεράστια πτώση της αγοραστικής κίνησης παράλληλα με τις υπάρχουσες τρέχουσες υποχρεώσεις των (ΔΕΚΟ, ενοίκια, δάνεια, ρυθμισμένες δόσεις σε τράπεζες και Εφορία) καθιστούν αδύνατη την ένταξή τους στην ευκαιρία που τους δίνετε, με αποτέλεσμα να παραμείνουν ανασφάλιστοι στις δύσκολες αυτές συνθήκες που ζούμε.

 

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Γαλανάκης  


NEWSLETTER