Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 18:29

ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας: Παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Γράφτηκε από την
ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας: Παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων


Με ανακοίνωσή της η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας ενημερώνει τα μέλη της για την παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων, έως τις 30 Ιουνίου 2021, καθώς δεν μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών.


Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
“Κύριοι συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4756/2020-ΦΕΚ Α΄235/26-11-2020
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 72 «Παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών» η θητεία των
Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982 (Α΄79) των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, εφόσον είτε έληξε από την 11η Ιουνίου 2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), το άρθρο 28 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το Ν. 4722/2020 (Α΄177), παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021.
Β. Εξαιρετικά έως 30.6.2021 οι Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Ν. 1264/82, των Σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα), όπως και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, δύναται να διεξάγονται
μετά από απόφαση των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησής τους, με την χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών τους.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 1712/87 όπως ισχύει.
Επομένως δεν μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών”.


NEWSLETTER