Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 18:52

Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Γράφτηκε από την
Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου μηχανισμού ρύθμισης οφειλών


Ξεκίνησε από τις αρχές Ιουνίου η λειτουργία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, που υπόσχεται έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 480 δόσεις προς τις τράπεζες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως και το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, βασίζεται στην αρχή της ικανότητας πτώχευσης του οφειλέτη. Η διαφορά στο νέο νόμο είναι πως πτωχευτική ικανότητα δεν έχουν μόνο οι έμποροι, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, αλλά κάθε φυσικό πρόσωπο. Στο νέο νόμο προβλέπεται επίσης “κούρεμα” του κεφαλαίου, των προστίμων και των προσαυξήσεων. Για να συμβεί, όμως, αυτό πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και η ύπαρξη διαμεσολαβητή, εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη και συμφωνήσουν οι πιστωτές.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης φέρνει διαγραφή μέρους των οφειλών σε Δημόσιο και τράπεζες, για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μπορεί να επιτύχει “κούρεμα” έως και 95%, εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν υπερβαίνει το χρέος του προς τους πιστωτές. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης με αξία περιουσίας 100.000 ευρώ και χρέη 150.000 ευρώ μπορεί να πετύχει “κούρεμα” οφειλής, ωστόσο ο οφειλέτης με την ίδια περιουσία αλλά με χρέος 90.000 ευρώ δεν θα έχει δυνατότητα διαγραφής.
Στην περίπτωση τώρα που δεν έχει ακίνητη περιουσία θα λαμβάνεται υπόψη η κινητή περιουσία, καθώς επίσης και οι λογαριασμοί που διαθέτει στην τράπεζα, αλλά και τα εισοδήματά του. Το “κούρεμα” της βασικής οφειλής φτάνει έως και το 75% για το Δημόσιο και έως το 80% για τις τράπεζες.
Για τα πρόστιμα η διαγραφή φτάνει στο 95% για το Δημόσιο, και, για τόκους και για προσαυξήσεις έως το 85%, ενώ για τις τράπεζες οι τόκοι μπορούν να διαγραφούν ακόμη και στο σύνολό τους.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Εν τω μεταξύ, δεν γίνεται κανένα “κούρεμα” στο κεφάλαιο παρακρατούμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως για παράδειγμα ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ). Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ο χρονικός ορίζοντας αποπληρωμής των χρεών φτάνει τα 20 χρόνια (έως 240 δόσεις) για χρέη προς το Δημόσιο και τα 35 χρόνια (έως 420 δόσεις) για οφειλές προς τις τράπεζες.   
Αν στη ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται και οφειλή για την κύρια κατοικία, προβλέπει ότι το κράτος θα μπορεί να καταβάλλει επιδότηση έως 210 ευρώ το μήνα επί μια πενταετία, για τη δόση του δανείου ευάλωτων νοικοκυριών. Το ύψος της επιδότησης θα εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα του οφειλέτη.
Ν.Κ.   


NEWSLETTER