Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 17:30

Καλαμάτα: Ανεξάρτητος εκτιμητής για το κληροδότημα Παναγιώταρου

Γράφτηκε από τον
Καλαμάτα: Ανεξάρτητος εκτιμητής για το κληροδότημα Παναγιώταρου

Την ανάθεση σε ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή, μηχανικό πιστοποιημένο εκτιμητή, μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του υπουργείου Οικονομικών, για να συντάξει πλήρη και λεπτομερή χρηματοοικονομική έκθεση σχετικά με την αξιοποίηση του κληροδοτήματος “Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου” στη Μικρή Μαντίνεια, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας στην τελευταία της συνεδρίαση.

Οπως επισημάνθηκε, η έκθεση αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία για τη θεμελίωση των σημείων διαπραγμάτευσης του δήμου με τον υποψήφιο επενδυτή Θεόδωρο Μπρεζεράκο. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε δαπάνη 3.000 ευρώ από δημοτικούς πόρους για την ανάθεση σύνταξης της συγκεκριμένης έκθεσης.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας υπενθύμισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας, η προηγούμενη δημοτική αρχή, προχώρησε σε διαγωνισμό για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτων ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος, στον οποίο και κατατέθηκε μία πρόταση, αυτή του Θεόδωρου Μπρεζεράκου. Στη συνέχεια, σε αυτή τη δημοτική θητεία πλέον, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη πρόταση και η εποπτεύουσα αρχή, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με γραπτή οδηγία της κάλεσε τον δήμο να προβεί σε διαπραγμάτευση επί της συγκεκριμένης πρότασης αξιοποίησης. “Ομως για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τα οικονομικά μεγέθη των οποίων γίνεται επίκληση στην πρόταση, αλλά και για να τεκμηριώσουμε πρόταση από την πλευρά του κληροδοτήματος, λαμβάνοντας όλα αυτά που θα οδηγήσουν στην πιο συμφέρουσα αξιοποίηση με τη μέγιστη οικονομική ωφέλεια, προκειμένου να επιτευχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι σκοποί του διαθέτη, θα πρέπει να γίνει πλήρης και λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση και να κριθεί η βιωσιμότητα επένδυσης”, είπε ο κ. Φάβας και πρόσθεσε: “Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στοιχεία θα είναι: καθαρή παρούσα αξία επένδυσης, δείκτης αποδοτικότητας επένδυσης, μελλοντική αξία με χρήση ράντας, η αναπροσαρμογή προς τα πάνω της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου μετά την επένδυση, καθώς και οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίου, οι σταθερές και μεταβλητές δαπάνες, που θα συνεκτιμηθούν, ώστε να προκύψει και η τελική εκτίμηση για το ύψος του ενοικίου και της αναπροσαρμογής αυτού. Για αυτό θα πρέπει να γίνει ανάθεση σε ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή, ο οποίος θα μας υποβάλει πλήρη και λεπτομερή φάκελο που θα αποτελέσει και την αφετηρία για τη θεμελίωση των σημείων διαπραγμάτευσής μας”.

Την πρόταση του αντιδημάρχου καταψήφισε ο επικεφαλής του “Πρότυπου Δήμου” Βασίλης Τζαμουράνης, ενώ ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιάννης Χριστόπουλος δήλωσε αποχή.

Ο Γ. Χριστόπουλος, μεταξύ άλλων, παρατήρησε ότι “η δημοτική αρχή έδειξε μεγάλη βιασύνη και προχώρησε σε μια διαδικασία χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο, χωρίς να μπορεί να δει τη βιωσιμότητα της επένδυσης, να προσδιορίσει τις αξίες, χωρίς να προσδιορίζει ακόμα ούτε και τον χώρο τον οποίον θα έδινε στον επενδυτή. Οι δημοτικές αντιπολιτεύσεις τότε με αίσθημα ευθύνης και ο Βασίλης Κοσμόπουλος και ο Βασίλης Τζαμουράνης είχαν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένο πλαίσιο”.

Ο Β. Τζαμουράνης σημείωσε πως “από την αρχή είχα επισημάνει ότι αυτή η διαδικασία δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δυστυχώς μέχρι τώρα έχω επαληθευτεί. Και η όλη διαχείριση του ζητήματος και η πορεία του με κάνει να προβλέψω ότι μάλλον δεν θα γίνει τίποτα με αυτή την ιστορία και θα χαθεί άδικα όλος αυτός ο χρόνος”. Ακόμα, τόνισε ξανά ότι “χρειαζόμαστε μία συνολική αντιμετώπιση της δημοτικής περιουσίας. Και θα πρέπει, είχα προτείνει, να γίνει μια συνολική θεώρηση, να πάμε σε ένα ειδικευμένο γραφείο που έχει τις δυνατότητες αυτές, είτε σε ορκωτούς μηχανικούς εκτιμητές είτε σε real estate αναγνωρισμένο, να μας δώσει μία συνολική πρόταση για την αξιοποίηση της συνολικής δημοτικής περιουσίας”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER