Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 08:15

Χωριά του Δήμου Οιχαλίας πάνε στη ΔΟΥ Πύργου!

Γράφτηκε από την
Χωριά του Δήμου Οιχαλίας πάνε στη ΔΟΥ Πύργου!

Στη διοικητική αρμοδιότητα της ΔΟΥ Πύργου από τη ΔΟΥ Καλαμάτας, που ανήκουν σήμερα, μεταπίπτουν ορισμένα χωριά της Μεσσηνίας, που βρίσκονται στα όρια με τον Νομό Ηλείας.

Ειδικότερα, από την επόμενη εβδομάδα οι περιοχές Άγιος Σώστης, Αμπελιώνα, Κακαλέτρι, Μαρίνα, Νέδα, Πέτρα και Σκληρού, οι οποίες έχουν τον ταχυδρομικό κώδικα 27061, εντάσσονται στη ΔΟΥ Πύργου.

Ο ανακαθορισμός τής κατά τόπο αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει: α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου.


NEWSLETTER