Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2023 09:21

Μείωση γεννήσεων και αύξηση θανάτων στη Μεσσηνία: 1252 λιγότεροι κάτοικοι το 2022

Γράφτηκε από τον
Μείωση γεννήσεων και αύξηση θανάτων στη Μεσσηνία: 1252 λιγότεροι κάτοικοι το 2022

 

Ρεπορτάζ: Θανάσης Λαγός

Οι γεννήσεις το 2022 σε σχέση με το 2021 στη Μεσσηνία μειωθήκαν κατά 11% και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά 9,3% ενώ οι θάνατοι μεταξύ των ίδιων ετών  στη Μεσσηνία αυξήθηκαν κατά 2,8% και στην Πελοπόννησο κατά 2,9%. Η μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση των θανάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα, οδήγησε το 2022 σε φυσική μείωση του πληθυσμού κατά  1.252 κατοίκους στη Μεσσηνία και κατά 4.839 κατοίκους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αναλυτικά το 2022 στη Μεσσηνία γεννήθηκαν 1.035 παιδιά ενώ το 2021 γεννήθηκαν 1.163 παιδιά. Το 2021 στη Μεσσηνία καταγράφηκαν 2.222 θάνατοι και το 2022 καταγράφηκαν 2.287 θάνατοι.  Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2021 γεννήθηκαν 4.061 παιδιά  και το 2022 γεννήθηκαν 3.683 παιδιά. Το 2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκαν 8.293 θάνατοι και το 2022 καταγράφηκαν 8.522 θάνατοι

  • Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή στην Ελλάδα «οι γεννήσεις το 2022 ανήλθαν σε 76.541 (39.558 αγόρια και 36.983 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση κατά 10,3% σε σχέση με το 2021 που ήταν 85.346 (43.998 αγόρια και 41.348 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες κατά το 2022 ανήλθαν σε 446, μειωμένες κατά 1,5% σε σχέση με το 2021 που ήταν 453
  • Οι θάνατοι, κατά το 2022, ανήλθαν σε 140.801 (70.802 άνδρες και 69.999 γυναίκες) καταγράφοντας μείωση κατά 2,2% σε σχέση με το 2021 που ήταν 143.923 (73.420 άνδρες και 70.503 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 239, μειώνοντας το δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,48 το 2021 σε 3,12 το 2022
  • Οι γάμοι το 2022 ανήλθαν σε 43.355 (21.381 θρησκευτικοί και 21.974 πολιτικοί) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4% σε σχέση με το 2021, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 40.759 (18.487 θρησκευτικοί και 22.272 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης το 2022 ανήλθαν σε 13.157, παρουσιάζοντας αύξηση 13,9% σε σύγκριση με το 2021 που ήταν 11.550. Στα σύμφωνα συμβίωσης του έτους 2022 περιλαμβάνονται 394 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 113 μεταξύ γυναικών.
  • Τα διαζύγια το 2022 ανήλθαν σε 14.477 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το 2021 (13.921 διαζύγια). Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, οκτώ στα δέκα διαζύγια που εκδόθηκαν την τελευταία πενταετία είναι συναινετικά. Κατά το 2022, εκδόθηκαν 11.638 συναινετικά (80,4%) και 1.906 κατ’ αντιδικία διαζύγια (13,2%), ενώ για 933 διαζύγια (6,4%) δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου. Το 2022, οι περισσότερες αποφάσεις διαζυγίων αφορούν σε άτομα ηλικίας 40 - 44 ετών (άνδρες 17,8% και γυναίκες 20,0%) και ακολουθούν τα άτομα ηλικίας 45 - 49 ετών (άνδρες 17,6% και γυναίκες 16,4%). Το 65,6% των διαζυγίων που εκδόθηκαν το 2022 αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (9.500 διαζύγια)
  • Η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους ήταν 33,4 το 2022, έναντι 34,2 το 2021, 41,2 το 2020, 32,1 το 2019 και 32,8 το 2018 (Πίνακας 11).

 

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Μόνιμος πληθυσμός 2021 

Γεννήσεις 2021

Γεννήσεις 2022

Θάνατοι 2021

Θάνατοι 2022

Φυσική μεταβολή πληθυσμού 2021

Φυσική μεταβολή πληθυσμού 2022

% μεταβολή γεννήσεων 2021/2022

% μεταβολή θανάτων 2021/2022

Αργολίδα

93.216

732

662

1.431

1.477

-699

-815

-9,6%

3,2%

Αρκαδία

77.592

517

472

1.232

1.232

-715

-760

-8,7%

0,0%

Κορινθία

138.310

1.099

979

2.160

2.206

-1.061

-1.227

-10,9%

2,1%

Λακωνία

84.337

550

535

1.248

1.320

-698

-785

-2,7%

5,8%

Μεσσηνία

146.080

1.163

1.035

2.222

2.287

-1.059

-1.252

-11,0%

2,9%

Πελοπόννησος

539.535

4.061

3.683

8.293

8.522

-4.232

-4.839

-9,3%

2,8%

 

 Γεννήσεις  και Θάνατοι στην Ελλάδα

 

Γεννήσεις Ζώντων

Θάνατοι

Φυσική Μεταβολή

1932

185.523

117.593

67.930

1940

179.500

93.830

85.670

1960

157.239

60.563

96.676

1965

151.448

67.269

84.179

1970

144.928

74.009

70.919

1975

142.273

80.077

62.196

1980

148.134

87.282

60.852

1985

116.481

92.886

23.595

1990

102.229

94.152

8.077

1995

101.495

100.158

1.337

2000

103.274

105.170

-1.896

2005

107.545

105.091

2.454

2010

114.766

109.084

5.682

2015

91.847

121.183

-29.336

2016

92.898

118.788

-25.890

2017

88.553

124.495

-35.942

2018

86.440

120.291

-33.851

2019

83.756

124.954

-41.198

2020

84.764

131.025*

-46.261

2021

85.346

143.923*

-58.577

2022

76.541

140.801

-64.260

 

Γεννήσεις ζώντων κατά ομάδες ηλικιών της μητέρας, ετών 1982, 1992, 2002, 2012 και 2022

 

1982

1992

2002

2012

2022

<15

172

72

89

93

130

15-19

16.565

6.416

3.501

2.309

1.907

20-24

49.863

30.213

17.347

10.047

5.706

25-29

40.512

36.832

34.347

26.127

15.353

30-34

20.380

21.331

32.563

37.077

25.610

35-39

7.759

7.699

13.122

19.684

20.131

40-44

1.707

1.380

2.368

4.366

6.303

45-49

219

109

206

585

1.177

50+

39

29

26

83

224

Άγνωστη

59

-

-

-

-

Σύνολο

137.275

104.081

103.569

100.371

76.541

 

Στοιχεία γεννήσεων ζώντων, για τα έτη 2014 - 2022

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ

92.149

91.847

92.898

88.553

86.440

83.756

84.764

85.346

76.541

Άρρενες

47.384

47.294

47.882

45.686

44.525

42.940

43.531

43.998

39.558

Θήλεις

44.765

44.553

45.016

42.867

41.915

40.816

41.233

41.348

36.983

Ελληνίδες μητέρες

79.985

79.919

80.166

76.177

74.121

71.693

72.249

75.276

67.960

% Συμμετοχή

86,8

87,0

86,3

86,0

85,7

85,6

85,2

88,2

88,8

Αλλοδαπές μητέρες

12.152

11.924

12.724

12.371

12.314

12.055

12.514

10.069*

8.581

Άγνωστης ιθαγένειας

12

4

8

5

5

8

1

1*

0

% Συμμετοχή

(Aλλοδαπές και άγνωστης ιθαγ.)

13,2

13,0

13,7

14,0

14,3

14,4

14,8

11,8

11,2

 

Διαζύγια και αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους, για τα έτη 2018 - 2022

 

2018

2019

2020

2021

2022

Διαζύγια

15.575

15.124

12.962

13.921

14.477

Διαζύγια ανά 100 γάμους

32,8

32,1

41,2

34,2

33,4

 

 


NEWSLETTER