Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2023 12:43

Διαγραφή χρέους δανειολήπτη από το Ειρηνοδικείο Πειραιά από το γραφείου του Μεσσήνιου δικηγόρου Στράτου Νικολακέα

Διαγραφή χρέους δανειολήπτη από το Ειρηνοδικείο Πειραιά από το γραφείου του Μεσσήνιου δικηγόρου Στράτου Νικολακέα

 

 

Τη διαγραφή χρέους 123.875,65 ευρώ αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Πειραιά για έναν υπερχρεωμένο δανειολήπτη.

Συγκεκριμένα, το γραφείο του Μεσσήνιου δικηγόρου Στράτου Νικολακέα στην Αθήνα “Νικολακέας και Συνεργάτες” πέτυχε ρύθμιση οφειλών με το νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010) για πελάτη του, ο οποίος χρωστούσε τα εξής χρηματικά ποσά μαζί με τους τόκους: α) 74.507,51 ευρώ (προερχόμενη η εν λόγω οφειλή από σύμβαση στεγαστικού δανείου για αποπεράτωση – ανέγερση πρώτης κατοικίας με επιδότηση του επιτοκίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κατά ποσοστό 65%). β) Το ποσό των 66.645,83 ευρώ (προερχόμενη η εν λόγω οφειλή από σύμβαση στεγαστικού δανείου για την ανέγερση – αποπεράτωση πρώτης κατοικίας). Οι παραπάνω απαιτήσεις ήταν εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης. Επιπλέον, γ) ο δανειολήπτης όφειλε το ποσό των 275,21 ευρώ (προερχόμενη η οφειλή από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας). Επίσης, δ) όφειλε ακόμη το ποσό των 5.749,93 ευρώ και των 13.179,19 ευρώ αντίστοιχα (προερχόμενες οι οφειλές από συμβάσεις  καταναλωτικών δανείων).

Έτσι, οι συνολικές οφειλές ανέρχονταν στο ποσό των 160.357,55 ευρώ.

Με την απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Πειραιά, λαμβανομένων υπόψη του χρέους του οφειλέτη, καθώς και της οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής του κατάστασης για την υπαγωγή του στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 (γνωστό και ως Νόμο Κατσέλη), έκανε δεκτό το αίτημα του δικηγορικού γραφείου. Ειδικότερα, αποφάσισε πως οι τράπεζες θα ικανοποιηθούν μερικώς μόνο για το ποσό των 36.481,90 ευρώ, το οποίο ο δανειολήπτης οφείλει να αποπληρώσει σε 20 έτη - ενώ διαγράφηκε το ποσό των 123.875,65 ευρώ. Όσον αφορά, την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, διασώθηκε στο σύνολό της τόσο η πρώτη του κατοικία στην οποία είναι κύριος, όσο και μια υπόγεια αποθήκη λόγω του ότι κρίθηκε από το δικαστήριο ότι δεν προκαλεί αυτόνομα  αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί βοηθητικό χώρο. Ακόμη, εξαιρέθηκε της εκποίησης και ένα ακόμα διαμέρισμα ισόγειου ορόφου, το οποίο λόγω της παλαιότητάς του και μη λειτουργικότητάς του, κρίθηκε ότι δεν προκαλεί αγοραστικό ενδιαφέρον.