Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023 17:35

Υψηλό μορφωτικό επίπεδο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γράφτηκε από τον
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Το 2022 στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου το 44% του πληθυσμού ηλικίας 25–34 ετών είχε μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το αντίστοιχο μέσο ποσοστό στην ΕΕ είναι 42%.

Στην Ελλάδα στην κορυφή της σχετικής κατανομής βρίσκεται η Αττική όπου τουλάχιστον το 56% των νέων είχε τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο και ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία με 45,3%. Στο άλλο άκρο της κατανομής βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο με 31,6% και το Νότιο Αιγαίο με 31,9%

Από τις 240  ευρωπαϊκές περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα (δεν υπάρχουν δεδομένα για τη Μαγιότ στη Γαλλία ή το Åland στη Φινλανδία), υπήρχαν 72 περιφέρειες (που ισοδυναμούν με το 30% όλων των περιφερειών της ΕΕ) όπου αυτό το μερίδιο είχε ήδη φτάσει ή ξεπεράσει τον στόχο πολιτικής της ΕΕ για αυτή την περιοχή: 45,0%.

Στην κορυφή της κατανομής, υπήρχε η περιφέρεια της πρωτεύουσας της Λιθουανίας με 73,6%, ακολουθούμενη από τις άλλες 11 περιφέρειες όπου τουλάχιστον το 60,0% των νέων είχε τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο. Αυτές περιελάμβαναν τις πρωτεύουσες περιφέρειες της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Σουηδίας, του Λουξεμβούργου και της Δανίας. Πολλές από αυτές τις περιοχές προσελκύουν άτομα με υψηλή ειδίκευση, πιθανώς λόγω των ποικίλων ευκαιριών εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικού/τρόπου ζωής που προσφέρουν.

Σχετικά υψηλά μερίδια επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφηκαν επίσης σε δύο περιοχές που ειδικεύονται σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή/και παραγωγής υψηλής τεχνολογίας: Ουτρέχτη στην Ολλανδία και País Vasco στη βόρεια Ισπανία. Η Βόρεια και Δυτική Ιρλανδία ήταν η μόνη άλλη περιοχή στην ΕΕ που κατέγραψε μερίδιο άνω του 60,0%.

Στο άλλο άκρο της κατανομής, υπήρχαν 17 περιφέρειες όπου λιγότερο από το ένα τέταρτο όλων των ατόμων ηλικίας 25–34 ετών είχαν τριτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης το 2022: 7 από τις 8 περιφέρειες της Ρουμανίας (με εξαίρεση την πρωτεύουσα της Bucureşti-Ilfov), 3 περιφέρειες στην Ουγγαρία, 2 περιφέρειες στη Βουλγαρία, μία μόνο περιφέρεια στην Τσεχία, 3 περιφέρειες στη νότια Ιταλία και την εξόχως απόκεντρη περιοχή της Γουιάνης (Γαλλία). Ορισμένες από αυτές τις περιφέρειες χαρακτηρίστηκαν ως αγροτικές/απομονωμένες περιοχές με χαμηλό επίπεδο ευκαιριών απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Άλλοι χαρακτηρίστηκαν από τη σχετικά υψηλή εξειδίκευσή τους σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης , με τους μαθητές να εισέρχονται στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων μαθητείας και κατάρτισης και όχι ακαδημαϊκών προσόντων.

Τα χαμηλότερα περιφερειακά επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφηκαν στις ρουμανικές περιφέρειες Sud-Muntenia (16,0%) και Sud-Est (17,0%), στην τσεχική περιφέρεια Severozápad (18,0 %) και στην ουγγρική περιφέρεια Észak-Magyarország (18,2). %).

Θ.Λ.


NEWSLETTER