Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 09:06

Στο 22% το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών – γυναικών: Κάτω από το μέσο όρο η Πελοπόννησος

Γράφτηκε από τον
Στο 22% το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών – γυναικών: Κάτω από το μέσο όρο η Πελοπόννησος

Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των δυο φύλων το 2022 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου άγγιξε το 22,2% καθώς απασχολούνταν το 79,4% των ανδρών και το 57,2% των γυναικών.

Στην Ελλάδα το χάσμα της απασχόλησης μεταξύ των φύλων ήταν 21% (απασχολούνταν το 76,9% των ανδρών και το 55,9% των γυναικών) και στην ΕΕ 10,7% (απασχολούνταν το 80% των ανδρών και το 69,3% των γυναικών). Στην Ευρώπη υπήρχαν 20 περιφέρειες όπου το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων ήταν τουλάχιστον 20  ποσοστιαίες μονάδες το 2022. Οι μισές από αυτές ήταν στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες συγκεντρώθηκαν στην Ιταλία (7 περιφέρειες) και τη Ρουμανία (3 περιφέρειες). Το υψηλότερο χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων καταγράφηκε στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (31,4 %) και στη νότια ιταλική περιφέρεια της Απουλίας (30,7 %).

Χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων ορίζεται η διαφορά μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών ηλικίας 20-64 ετών. Διάφοροι λόγοι προκαλούν ανισότητες μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, όπως οι απλήρωτες ευθύνες φροντίδας των γυναικών, οι διακρίσεις στις προσλήψεις και η έλλειψη γυναικών στην ηγεσία. Επιπλέον, παράγοντες όπως η ανεπαρκής παιδική μέριμνα, τα φορολογικά αντικίνητρα και ο επαγγελματικός διαχωρισμός συμβάλλουν στη διαρκή ανισότητα στην απασχόληση μεταξύ των φύλων.

Υπήρχαν μόνο δύο περιφέρειες της ΕΕ, που κατέγραψαν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των γυναικών το 2022: η Πρωτεύουσα Περιφέρεια της Λιθουανίας (Sostinės regionas) και η Νότια Φινλανδία ( Etelä-Suomi) στη Φινλανδία. Στην περιοχή της Βόρειας και Ανατολικής Φινλανδίας (Pohjois-ja Itä-Suomi) δεν υπήρχε διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε όλες τις άλλες περιφέρειες της ΕΕ, το χάσμα των φύλων παρέμεινε με υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης για τους άνδρες.

Το 2019, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να μειώσει στο μισό το χάσμα των φύλων έως το 2030. Μία στις πέντε περιφέρειες της ΕΕ έχει ήδη επιτύχει τον στόχο που έχει τεθεί στις 5,8 μονάδες. Συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία (14 περιφέρειες), τη Γερμανία (7 περιφέρειες), τη Φινλανδία (και οι 5 περιφέρειες), τη Σουηδία και την Πορτογαλία (και οι δύο 4 περιφέρειες), τη Λιθουανία (και οι δύο περιφέρειες), καθώς και τη Λετονία και την Εσθονία (1 χώρα της περιοχής). 

Αναλυτικά στοιχεία για το χάσμα απασχόλησης στις 13 ελληνικές Περιφέρειες, το 2021 και το 2022 παρουσιάζονται στον πίνακα:

Θ.Λ.


NEWSLETTER