Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 08:02

Από σήμερα τα θερινά δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Από σήμερα τα θερινά δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας

 

Ξεκινούν από σήμερα τα θερινά δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του καλοκαιριού για ντόπιους και επισκέπτες.

Ειδικότερα τα δρομολόγια ανά γραμμή έχουν ως εξής:

Γραμμή Νο1 Αφετηρία ΚΤΕΛ - Φιλοξενία

Δευτέρα - Σάββατο: 6:30, 7:00, 7:30*, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30*, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30*, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30*, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30*, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30*, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30*, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30*, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30*, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30*, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30*, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30*, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30*, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30*, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30*, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00.

Κυριακή: 7:00, 7:30*, 8:00, 8:30*, 9:00, 9:30*, 10:00, 10:30*, 11:00, 11:30*, 12:00, 12:30*, 13:00, 13:30*, 14:00, 14:30*, 15:00, 15:30*, 16:00, 16:30*, 17:00, 17:30*, 18:00, 18:30*, 19:00, 19:30*, 20:00, 20:30*, 21:00, 21:30*, 22:00, 22:30, 23:00.

(Με αστερίσκο τα δρομολόγια που έχουν ανταπόκριση με τη γραμμή 7 προς Μικρή Μαντίνεια).

 

Γραμμή Νο1 Φιλοξενία - Αφετηρία ΚΤΕΛ

Δευτέρα - Σάββατο: 6:15*, 7:00*, 7:30*, 8:00*, 8:15, 8:30*, 8:45, 9:00*, 9:15, 9:30*, 9:45, 10:00*, 10:15, 10:30*, 10:45, 11:00*, 11:15, 11:30*, 11:45, 12:00*, 12:15, 12:30*, 12:45, 13:00*, 13:15, 13:30*, 13:45, 14:00*, 14:15, 14:30*, 14:45, 15:00*, 15:15, 15:30*, 15:45, 16:00*, 16:15, 16:30*, 16:45, 17:00*, 17:15, 17:30*, 17:45, 18:00*, 18:15, 18:30*, 18:45, 19:00*, 19:15, 19:30*, 19:45, 20:00*, 20:15, 20:30*, 20:45, 21:00*, 21:15, 21:30*, 21:45, 22:00, 22:15*, 22:30, 22:45, 23:00.

Κυριακή: 6:15*, 7:30*, 8:00, 8:30*, 9:00, 9:30*, 10:00, 10:30*, 11:00, 11:30*, 12:00, 12:30*, 13:00, 13:30*, 14:00*, 14:30*, 15:00, 15:30*, 16:00, 16:30*, 17:00, 17:30*, 18:00, 18:30*, 19:00, 19:30*, 20:00, 20:30*, 21:00, 21:30*, 22:15*, 22:30, 23:00.

(Με αστερίσκο τα δρομολόγια που έχουν ανταπόκριση με τη γραμμή προς Νοσοκομείο Καλαμάτας).

 

Γραμμή Νο2 Φιλοξενία - Νοσοκομείο Καλαμάτας

Δευτέρα - Σάββατο: 6:15, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15.

Κυριακή: 6:15, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:15.

 

Γραμμή Νο2 Νοσοκομείο Καλαμάτας - Φιλοξενία

Δευτέρα - Σάββατο: 5:50 έως κέντρο, 7:15*, 7:40, 8:05*, 8:35, 9:05*, 9:35, 10:05*, 10:35, 11:05*, 11:35, 12:05*, 12:35, 13:05*, 13:35, 14:05*, 14:35, 15:15*, 15:35, 16:05*, 16:35, 17:05*, 17:35, 18:05*, 18:35, 19:05*, 19:35, 20:05*, 20:35, 21:05*, 21:35, 22:05, 23:15.

Κυριακή: 7:15*, 8:05*, 9:05*, 10:05*, 11:05*, 12:05*, 13:05*, 14:05*, 14:30 έως κέντρο, 15:15*, 16:05*, 17:05*, 18:05*, 19:05*, 20:05*, 21:05* 23:15*.

(Με αστερίσκο τα δρομολόγια που έχουν ανταπόκριση με τη γραμμή 7 προς Μικρή Μαντίνεια).

 

Γραμμή Νο3 ΟΣΕ - Λέικα

Δευτέρα - Παρασκευή: 7:15, 11:15, 14:30. Σάββατο: 8:15, 11:15, 13:15.

 

Γραμμή Νο3 Λέικα - ΟΣΕ

Δευτέρα - Παρασκευή: 7:30, 11:30, 14:45. Σάββατο: 8:30, 11:30, 13:30.

 

Γραμμή Νο4 Πανεπιστήμιο - Κορδίας

Τετάρτη & Σάββατο: 7:15, 9:15.

 

Γραμμή Νο4 Κορδίας - Πανεπιστήμιο

Τετάρτη & Σάββατο: 7:40, 9:40.

 

Γραμμή Νο7 Φιλοξένια - Μικρή Μαντίνεια

Δευτέρα - Κυριακή: 7:50, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50.

 

Γραμμή Νο7 Μικρή Μαντίνεια - Φιλοξένια

Δευτέρα - Κυριακή: 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10, 22:10. 

 

Γραμμή Νο8 ΟΣΕ - Μαρία Κάλλας

Δευτέρα - Παρασκευή: 6:30, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15.

Σάββατο: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30.

Κυριακή: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

 

 

Γραμμή Νο8 Μαρία Κάλλας - ΟΣΕ

Δευτέρα - Παρασκευή: 6:15, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Σάββατο: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.

Κυριακή: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.