Σάββατο, 06 Ιουλίου 2024 21:00

Συστάσεις του ΓΟΕΒ Παμίσου για ορθολογική χρήση νερού

Συστάσεις του ΓΟΕΒ Παμίσου για ορθολογική χρήση νερού

 

 

Συστάσεις στους παραγωγούς - χρήστες του δικτύου του, απευθύνει ο ΓΟΕΒ Παμίσου για ορθολογική χρήση του νερού και προστασία από διαρροές, καθώς και για συνεννόηση με τον υδρονομέα για να μην υπάρχουν προστριβές.

Επισημαίνει, μάλιστα, και τις περιοχές που υπάρχει ζήτημα επάρκειας νερού.

 

Ειδικότερα, ο ΓΟΕΒ Παμίσου ενημερώνει τους χρήστες του δικτύου:

“1. Για το κλειστό δίκτυο Αγίου Φλώρου. Παρακαλούμε για λόγους οικονομίας νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την εργασία της άρδευσης των αγροτεμαχίων σας, να κλείνετε τις βάνες τροφοδοσίας σας.

2. Για το ανοικτό δίκτυο περιοχής Σπερχογείας, Μακαρίας και Μπουρνιά. Να γίνεται συνεννόηση, για την άρδευση, με τον υδρονομέα της περιοχής για να μην υπάρχουν προστριβές μεταξύ των παραγωγών.

3. Για τις περιοχές Πηδήματος, Ασπροπουλιάς, Άρι, Αιθαίας και Άνθειας. Σας ενημερώνουμε ότι, υπάρχει ζήτημα επάρκειας νερού. Το σύστημα λειτουργεί οριακά παρακαλούμε για συνεννόηση και ορθολογική χρήση του νερού.

Τηλέφωνο: 27213-66412/11 και Email: goevpamisou2@gmail.com”.