Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 21:25

Ο Μεσσήνιος γιατρός Γιάννης Μπολέτης στην Επιτροπή Εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ

Γράφτηκε από την
Ο Μεσσήνιος γιατρός Γιάννης Μπολέτης στην Επιτροπή Εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ

Ο Μεσσήνιος διευθυντής του ΕΣΥ και υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου Γιάννης Μπολέτης συμμετάσχει στην ενδεκαμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στόχος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ειδικών σε ζητήματα πολιτικών Yγείας -η δημιουργία της οποίας προβλέπεται στο μνημόνιο- είναι να αξιολογήσει τις δράσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στον χώρο της Yγείας συνολικά (δημόσια και ιδιωτική) και να προτείνει βελτιωτικές κινήσεις για την καλύτερη αποτελεσματικότητα και την επάρκεια του Συστήματος Yγείας. Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το ΔΝΤ, υποχρεούται να παραδώσει έως το τέλος Μαΐου του 2011 ένα τελικό πόρισμα στο οποίο θα αποτιμά πολιτικές που εφαρμόστηκαν στον χώρο της Yγείας έως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και να παρουσιάσει προτάσεις για -μεταξύ άλλων- τη χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας (άντληση εσόδων, συλλογή οφειλών, ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων των ασφαλιστικών οργανισμών), εναρμόνιση των πακέτων Yγείας για τους δικαιούχους όλων των ταμείων, μηχανισμούς ελέγχων των δαπανών, συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής Υγείας, αποτελεσματικότητα νοσοκομειακών υπηρεσιών, φαρμακευτική κατανάλωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Το πόρισμα της επιτροπής θα περιλαμβάνει ποσοτικούς στόχους με απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στη διατήρηση της δημόσιας δαπάνης για την Yγεία σε ποσοστό μικρότερο του 6% του ΑΕΠ.


NEWSLETTER