Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011 14:56

Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για τους συμβασιούχους του δημοσίου

Το ΕΚΚ συμπαρίσταται στον  δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων που απασχολούνται χρόνια τώρα με κάθε μορφή ευέλικτης  εργασίας στο δημόσιο και ευρύτερο  δημόσιο τομέα.
Σήμερα στις 14 Απριλίου συζητείται στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου η υπόθεση των συμβασιούχων.
Η Ελληνική δικαιοσύνη σε μια ιστορική στιγμή για το νομικό πολιτισμό της χώρας με την αντικειμενικότητα και την ευθύνη που διαχρονικά την χαρακτηρίζει οφείλει να επιτελέσει την κοινωνική της αποστολή, ξεπερνώντας νομικίστικες αιτιάσεις «λογιστικές» αντιλήψεις και κάθε μορφή κρατικής αναλγησίας.
Οι εργαζόμενοι αυτοί  απασχολούνται από 4 έτη έως 20 χρόνια με διαδοχικές συμβάσεις, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και καταχρηστικά χαρακτηρίζονται εποχιακό προσωπικό και στηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία της «κρατικής μηχανής».
Η Κυβέρνηση επιτέλους οφείλει να δώσει λύση στο καθεστώς της καθημερινής ανασφάλειας των συμβασιούχων, να τους  μονιμοποιήσει και να δώσει ένα τέλος στο καθεστώς εκμετάλλευσης.

Από το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας