Τετάρτη, 18 Μαϊος 2011 20:05

Υποστύλωση της γέφυρας στη Λυκούργου ενόψει των φορτίων της Μεγαλόπολης

Γράφτηκε από τον

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για την υποστύλωση των γεφυρών από τις οποίες θα περάσουν τα τεράστια φορτία που προορίζονται για την κατασκευή της μονάδας φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένονται 1-2 δρομολόγια με ακόμα μεγαλύτερα τμήματα του εξοπλισμού και όπως έχει γίνει γνωστό θα χρειαστούν έργα για να αντέξουν συγκεκριμένα σημεία από τα οποία θα διέλθουν τα φορτία. Η σημαντικότερη παρέμβαση απαιτείται στη γέφυρα του Νέδοντα στο ύψος της οδού Λυκούργου που δεν έχει μεσόβαθρο, την υποστύλωση της οποίας θα αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρεία. Παράλληλα εντός των διοικητικών ορίων του καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας υπάρχουν ακόμα 3 σημεία που χρήζουν προσοχής, τα οποία όμως εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ΔΕΣΕ ως τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου. Η εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει την Τροχαία για τα μέτρα που θα χρειαστούν, χωρίς όμως ακόμα να δοθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Από πλευράς Δήμου Καλαμάτας έχει τονιστεί ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του εγχειρήματος, ενώ το θέμα της υποστύλωσης και γενικότερα της μεταφοράς θα απασχολήσει την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


NEWSLETTER