Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011 15:40

Τελετή Εναρξης Διασύνδεσης μεταξύ του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών


Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών  διοργανώνουν Εκδήλωση με θέμα «Επίσημη Έναρξη Διασύνδεσης μεταξύ του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης είναι το 1ο Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα που διασυνδέεται επίσημα με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Κλινικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό επίπεδο, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης αλλά και στη δημιουργία πρότυπου μοντέλου παροχής υπηρεσιών.
Η Ιατρική Σχολή με τη συγκατάθεση του Προέδρου Καθηγητή κ. Χ. Στεφανάδη και την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης (συνεδρίαση 18/3/2011, Αρ. Πρωτ. Απ. 6616) υιοθέτησε το πρωτόκολλο διασύνδεσης, βασικές αρχές του οποίου διαμορφώσαμε από κοινού με τους Ακαδημαϊκούς δασκάλους.

Το πρόγραμμα συνεργασίας, εκτός από τον καινοτόμο χαρακτήρα του, αποτελεί ιστορικό εφαλτήριο στην προσπάθεια αναμόρφωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Πανελλαδικό επίπεδο. Καθιστά το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης έναν καινοφανή φορέα που αποβλέπει στην εγκαθίδρυση  μιας νέας αντίληψης. Όπου οι άγονες και απομακρυσμένες γωνιές της χώρας, μεταμορφώνονται σε σταθμούς παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, και αποκτούν υπηρεσίες υγείας τέτοιες που αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως ολότητα, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Με την αρωγή του Δήμου Ανατολικής Μάνης, το Σάββατο 23 Ιουλίου, στις 8 μμ, στο Διοικητήριο της Αρεόπολης, θα πραγματοποιηθεί η Επίσημη Τελετή Έναρξης του προγράμματος Διασύνδεσης.
Εκ μέρους του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης και της Συντονιστικής Επιτροπής, προσκαλούμε όλους τους πολίτες και επισκέπτες της Μάνης να παρευρεθούν στο σημαντικό αυτό γεγονός.
Εργαζόμαστε συστηματικά για την αναβάθμιση του μοναδικού Υγειονομικού Σταθμού της σαγηνευτικής αυτής γωνιάς της Γηραιάς Ηπείρου.

Από το ΚΥ Αρεόπολης