Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 21:41

Αίτημα για ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων και αντίστοιχο παίδων και εφήβων στο Παναρκαδικό

Χρηματοδότηση 10.000.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ζητεί η ΔΕΠΑΝΟΜ για την προσθήκη ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος ενηλίκων και κατασκευή ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος παίδων και εφήβων στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.
Το σχετικό αίτημα της ΔΕΠΑΝΟΜ απευθύνεται προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αφορά στην ένταξη του εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) 2007-2013.