Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2011 20:56

Η απόφαση για τη διαγραφή χρεών άνεργης δανειολήπτριας

Γράφτηκε από την
Η απόφαση για τη διαγραφή χρεών άνεργης δανειολήπτριας

Με μια απόφαση-σταθμό το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας ενέκρινε τη διαγραφή του 100% των χρεών δανειολήπτριας η οποία παίρνει σύνταξη χηρείας 572,33 ευρώ το μήνα, ενώ μένει σε εργατικές κατοικίες μαζί με τον άνεργο γιο της τον οποίο και συντηρεί. Με τη δικαστική απόφαση διαγράφεται το χρέος 41.886,6 ευρώ που η αιτούσα είχε από καταναλωτικά δάνεια και μια πιστωτική κάρτα σε 4 διαφορετικές τράπεζες.
Η υπερχρεωμένη δανειολήπτρια έμεινε χωρίς δουλειά τον περασμένο Απρίλιο, ενώ το Μάιο κατέθεσε τα χαρτιά της για σύνταξη γήρατος. Οπως αναφέρεται στην απόφαση του Ειρηνοδικείου, το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειάς της ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ. Δεν μπορεί όμως ν' αντεπεξέλθει και καλύπτει τις ανάγκες της με τη χρηματική συνδρομή συγγενών και φίλων, αφού δεν έχει  ακίνητη περιουσία και καταθέσεις - ενώ δεν μπορεί να καταβάλει πλέον ούτε τις δόσεις στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και έχει να πληρώσει από το έτος 2007.
Σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν υπάρχει προοπτική ν' αλλάξει στο μέλλον η οικονομική της κατάσταση, αφού όταν λάβει τη σύνταξη γήρατος θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης -αναφέρει στη συνέχεια η απόφαση- η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη της, καθώς οι καθ' ων πιστώτριες δεν πρόβαλαν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους. Τα χρέη δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010 με την κοινοποίηση της αίτησης, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο αυτό.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας ανέρχονται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων: 12.348,43 ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι) από καταναλωτικό δάνειο, ποσό 39,17 ευρώ από προσωπικό δάνειο, 7.217,95 ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι) από πιστωτική κάρτα, 1.628,88 ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι) από καταναλωτικό δάνειο 6.121,74 ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι), και από καταναλωτικό δάνειο ποσό 14.530,43 ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι). Συνολικά, η αιτούσα οφείλει στις παραπάνω πιστώτριές της το ποσό των 41.886,6 ευρώ.
Επειδή λοιπόν σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η αιτούσα αδυνατεί ανυπαίτια να εξυπηρετήσει τις ανωτέρω οφειλές της προς τις πιστώτριές της -απορρίφθηκε δε από αυτές το προτεινόμενο σχέδιο οφειλών- πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως κατ' ουσίαν βάσιμη, αφού αποδείχθηκε ότι το εισόδημα της αιτούσας είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των οφειλών της -στην συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010- και να καθοριστούν μηδενικές καταβολές της αιτούσας οφειλέτιδας προς τις δανείστριές της.
Και η απόφαση κλείνει αναφέροντας ότι, για τους λόγους αυτούς, το δικαστήριο δικάζει αντιμωλία των διαδίκων, δέχεται την αίτηση και ορίζει τις καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της μηδενικές.


NEWSLETTER