Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2011 14:56

Το ΚΕΚΥΚΑμεΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γράφτηκε από την


Οι αυριανοί πολίτες θα φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο
Το μήνυμα της 3ης Δεκέμβρη από το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε να τιμάται στις HYPERLINK "http://www.sansimera.gr/almanac/0312"3 Δεκεμβρίου από το 1992, καθώς εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑμεΑ.
Στόχος μιας τέτοιας ημέρας είναι να δώσει συμβολική έμφαση στον αγώνα της προώθησης και κατανόησης των θεμάτων αναπηρίας και της αναγκαιότητας για συνολική κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση για την προστασία του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια, στη μοναδικότητα, στην ευημερία  των ατόμων με αναπηρία, όπως το κύριο δικαίωμα της πρόσβασης στους χώρους εργασίας και κοινωνικής ζωής. Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση για τα οφέλη που θα προέλθουν από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.
Ουσιαστικά μια τέτοια μέρα δίνει μια  ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε να ξεκινήσουν μια προσπάθεια που θα εκτυλιχθεί στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου αγώνα που δεν  μπορεί να περιοριστεί σε ένα εικοσιτετράωρο ομιλιών, ευχών και δράσεων ευαισθητοποίησης. Αυτή η  θεώρηση είναι πλέον αναγκαιότητα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι υπάρχουν 600 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο, περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους πολίτες της Ευρώπης. Για να μπορούν τα άτομα αυτά να ασκούν τα δικαιώματά τους, υπάρχει έντονη  ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων, ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να ανταποκρίνονται στο ρόλο και τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες, να έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιλογής και να ρυθμίζουν τη ζωή τους, όπως τα άτομα χωρίς αναπηρία. Οι σχετικές δράσεις πρέπει να στοχεύουν στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης επί ίσοις όροις με τους άλλους.
Σε αυτό το  πλαίσιο ευαισθητοποίησης και με βαθειά πεποίθηση ότι «η θέληση νικά την αναπηρία» το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης & Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Μεσσηνίας δημιούργησε και ξεκινά την παρουσίαση  ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με τίτλο «Η προσβασιμότητα γίνεται παιχνίδι…για τα παιδιά».
Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν σε συνεργασία με τα σχολεία με την πεποίθηση ότι οι αυριανοί πολίτες θα φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο που θα διακρίνεται από τις αξίες της ισοτιμίας, του σεβασμού, της διαφορετικότητας  και της ανθρώπινης αξίας.  To ξεκίνημα της συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  2 Δεκέμβρη 2011 με το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στις 10:00πμ και με  το  11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στις 12:00μμ.
Το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ν. Κλάδη, και τους Δ/ντές των δυο σχολείων κ. Ι. Χριστόπουλο και κ. Π. Χαϊδεμένο  για την ευγενική συνεργασία και την ευαισθησία, με την οποία αγκάλιασαν την προσπάθεια. Με την ελπίδα δε, ότι η προσβασιμότητα θα αποτελέσει αφορμή περαιτέρω προβληματισμού, σχετικά με το αναφαίρετο δικαίωμα της ισότιμης κοινωνικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, το παιχνίδι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ως παιδαγωγικό εργαλείο για το θέμα της προσβασιμότητας, σε κάθε σχολείο που θα επιθυμούσε να αναπτύξει αντίστοιχο πρόγραμμα στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με το Κέντρο.

Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


NEWSLETTER