Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2013 09:48

Στο αυτόφωρο για μη καταβολή εισφορών σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ

Γράφτηκε από την
Στο αυτόφωρο για μη καταβολή εισφορών σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ

Στο αυτόφωρο θα οδηγούνται όσοι εργοδότες δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με κατεπείγουσα εγκύκλιο του ΙΚΑ. Στην εν λόγω εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για το χρόνο τέλεσης του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος προχωρεί στον καθορισμό των ηθικών αυτουργών των αδικημάτων της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών εισφορών, για τους εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.

 

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο, θα ασκείται ποινική δίωξη για πλημμέλημα εάν κάποιο νομικό πρόσωπο οφείλει άνω των 20.000 ευρώ σε εργοδοτικές εισφορές και  άνω των 10.000 ευρώ σε εργατικές εισφορές. Για να ασκηθεί ποινική δίωξη θα πρέπει να έχει περάσει ένας μήνας από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές έγιναν απαιτητές και δεν καταβλήθηκαν προς τον ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης, το αδίκημα χαρακτηρίζεται διαρκές, άρα το αυτόφωρο μετατρέπεται σε συνεχές, στις περιπτώσεις εκείνες που οι οφειλές υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ. Η παραγραφή του αυτόφωρου επέρχεται σε πέντε χρόνια από την έκδοσή του. 

Μάλιστα το ΙΚΑ, για τον καλύτερο έλεγχο των περιπτώσεων για τις οποίες έχει τεθεί σε εφαρμογή το αυτόφωρο, θα δημιουργήσει ειδική λογισμική εφαρμογή στο πληροφορικό του σύστημα, με τον τίτλο «Ροή δημιουργίας μηνύσεων – διαδικασία αυτοφώρου».

Σημειώνεται τέλος ότι όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «κατά τη διαδικασία έκδοσης μηνυτήριας αναφοράς με την αυτόφωρη διαδικασία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι: Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές) που βαρύνουν τον υπόχρεο εργοδότη να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και/ή το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και το συνολικό ποσό αυτών να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Η Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) δεν έχει εξοφληθεί. Το Μητρώο Εργοδότη να είναι ενημερωμένο ως προς τους υπευθύνους. Ο εργοδότης να μην ανήκει στην κατηγορία που δεν μηνύεται βάσει νομικής μορφής. Οι οφειλές για τις οποίες συντάσσεται μήνυση να ανάγονται στο εντός του χρονικού διαστήματος των 20 μηνών από τότε που κατέστησαν απαιτητές. Η εκδιδόμενη μηνυτήρια αναφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER