Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2012 17:15

Σχολή Γονέων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης


Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης λειτουργεί Σχολή Γονέων. Το σεμινάριο γίνεται κάθε Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. Η έναρξη του σεμιναρίου έχει οριστεί για τις 22/02/2012.

Η Διευθύντρια

Καλαμπόκη Ζωή