Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012 19:46

Εκλογές στην Ενωση Συνταξιούχων Κατώτερων Αστυνομικών Μεσσηνίας


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Συνταξιούχων Κατώτερων Αστυνομικών Μεσσηνίας ενημερώνει τα μέλη μας ότι βάσει απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης που  πραγματοποιήθηκε την 9-2-2012 στο γραφείο της Ενωσης, ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη:

α) Διοικητικού Συμβουλίου

β) Εξελεγκτικής Επιτροπής

και

γ) Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία

Οι αρχαιρεσίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9 απόφαση της Γ.Σ. θα διεξαχθούν στο γραφείο της Ενωσης την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012, από τις ώρες 10:00 έως 18:30.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τα ανωτέρω όργανα έχουν όλα τα ταμιακώς εντάξει μέλη της Ενωσης.
Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων βάσει του αρθρου 8 παράγραφος γ', ορίζεται η 1η Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 24:00΄.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην υποβολή έγγραφης δήλωσης υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος                     ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης