Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012 16:31

Η ΕΛΜΕ Αρκαδίας κατά της συγχώνευσης σχολικών μονάδων

Γράφτηκε από την


Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αρκαδίας, κατά τη χθεσινή τακτική συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να επαναφέρει δημόσια την πάγια θέση του εναντίον των συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων. Επαναδιατυπώνει επίσης την άποψη πως για τέτοια θέματα πρέπει να τηρούνται ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, όπως επίσης να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, των δημοτικών συμβουλίων, των συλλόγων διδασκόντων εκπαιδευτικών, των μαθητικών κοινοτήτων.
Είναι σαφές για μας πως τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων δεν γίνονται για παιδαγωγικούς λόγους, αλλά με καθαρά οικονομικά κριτήρια και έχουν ως στόχο τη δημιουργία πολυδύναμων σχολείων, με αμφίβολα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Μας βρίσκει αντίθετους το γεγονός πως την περίοδο που εξακολουθεί να γίνεται κατασπατάληση δημοσίου χρήματος σε τομείς όπως οι αμοιβές πολιτικών και στελεχών διοίκησης, οι επιχορηγήσεις των κομμάτων, οι προμήθειες αμφιβόλου ποιότητας και χρησιμότητας εξοπλισμών, βάλλεται ως εύκολος στόχος η δημόσια εκπαίδευση.


Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας


Δημήτριος Καντζάβελος          Παναγιώτης Μανουσόπουλος