Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 12:33

Εκδηλώσεις για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθιέρωσε την 6η Μαρτίου ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας. Με αφορμή την ημέρα αυτή, ανταλλάξαμε σκέψεις, ερεθίσματα και ιδέες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων και η επαγρύπνηση όλων των μελών τους για την έγκαιρη παρέμβαση, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν, κατά το δυνατόν, οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Ευχαριστούμε την κ. Ρομάνα Μαϊόλι-Σπερώνη για την πολύτιμη βοήθειά της, καθώς επίσης και τους γονείς που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμά μας.

 

Καλαμάτα 7 Μαρτίου 2012

Η Διευθύντρια

 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ