Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 20:22

Το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) στο Μπουρνιά

Χθες, 7/3/2012 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10 πμ έως και 12.30 μ.μ πραγματοποιήθηκε αυτοψία και έλεγχος από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην περιοχή της πεδιάδας Παμίσου – Αρι στη θέση Μπουρνιάς.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ύστερα από παρέμβαση της Οικολογικής Κίνησης Καλαμάτας με την υποστήριξη της Ενωσης Καταναλωτών Μεσσηνίας και κατόπιν διαμαρτυριών κατοίκων και ενεργών καλλιεργητών της περιοχής καθώς και νέων που προτίθενται να καλλιεργήσουν την γη στην περιοχή αυτή για να παράξουν ασφαλή προϊόντα για την επιβίωσή όλων μας και που συνάμα θα τους αποφέρουν εισόδημα για τη ζωή τους και τις οικογένειές τους.
Απευθύνθηκαν προς τις οργανώσεις μας και ζήτησαν τη συνδρομή μας για τον έλεγχο της ρύπανσης και ποιότητας των υδάτων των ρυακιών, καναλιών, αποστραγγιστικών χανδάκων που διέρχονται από τις καλλιέργειές τους και που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στα καλλιεργούμενα φυτά τους.
Θορυβημένοι απ’ όσα μας εξιστόρησαν αποταθήκαμε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υδροικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα για τη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου.
Στο ΚΕΠΕ συμμετείχαν δύο υπάλληλοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/νσης Υγείας και Ανάπτυξης της ΠΕ Μεσσηνίας καθώς και εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών (ΕΚΘΕ) και υπάλληλος του ΓΟΕΒ.
Σκοπός ήταν να καταγραφούν οι επεμβάσεις στο υδάτινο περιβάλλον, να γίνουν μετρήσεις και έλεγχοι όσον αφορά την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την άρδευση της περιοχής Μπουρνιά Καλαμάτας και να διαπιστωθεί το μέγεθος της ρύπανσης του νερού των αποστραγγιστικών καναλιών τα οποία συνενώνονται με του ποταμούς Πάμισο και Άρι και εκβάλλουν σε μικρή απόσταση από την εκβολή του Παμίσου στη θάλασσα.
Ελήφθησαν δείγματα από διάφορα σημεία των καναλιών αποστράγγισης της περιοχής και συγκεκριμένα από το Χάνδακα Μουτελάκη και το κανάλι Κασκούτη και από διάφορα άλλα σημεία που συνδέονται με τα κύρια αυτά υδάτινα δίκτυα για να διαπιστωθεί και εργαστηριακά αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό ρύπανση και μόλυνση των υδάτων των καναλιών αποστράγγισης.
Αυτά που αντικρίσαμε όσοι παραβρεθήκαμε στην περιοχή ήταν αποκαρδιωτικά.
Ογκοι σκουπιδιών ριγμένοι ανεξέλεγκτα εδώ κι εκεί ακόμη και δίπλα στα νερά, καταστροφή των αγριόχορτων με ζιζανιοκτόνα ακόμα και στις όχθες των ρυακιών, γενικά μια κατάσταση άναρχων επεμβάσεων που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον σχεδόν παντού και το κυριότερο αλλοίωση της  διαύγειας των νερών που σε πολλές περιπτώσεις  οι επιφάνειές τους ήταν καλυμμένες από αφρούς και διάχυτη παντού δυσοσμία που πολλές φορές γινόταν αφόρητη.
Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θα ακολουθήσουν και έλεγχοι για τις πηγές ρύπανσης των νερών της περιοχής.
Ως παρατηρητές συμμετείχαν και 3 μέλη της Οικολογικής Κίνησης Καλαμάτας και της Ένωσης Καταναλωτών Μεσσηνίας.
Η περιοχή Μπουρνιά, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας εύφορος τόπος και περιοχή καλλιέργειας κηπευτικών και κυρίως πατάτας, φασολιών και φυστικιού και εξαιρετικού φυσικού κάλλους.
Δυστυχώς ένεκα της απρόσεκτης ανθρώπινης παρέμβασης και έλλειψης ελέγχου εκ μέρους των αρμόδιων αρχών έχει υποβαθμιστεί και να συνεχίζει να υποβαθμίζεται συνεχώς με αποτέλεσμα από σημαντικός υγρότοπος να έχει νεκρωθεί από άγρια ζωή.
Εφιστούμε την προσοχή τόσο των Αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στα νερά που είναι πλούσια στην περιοχή αλλά και των ίδιων των καλλιεργητών και των επιχειρήσεων που δρουν στην περιοχή για τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας της περιοχής και την αποφυγή ρυπάνσεων και μολύνσεων που θέτουν σε κίνδυνο μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σπουδαιότητας για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων και που είχε ήδη χαρακτηριστεί από την αρχαιότητα ως «Μακαρία Γη».
Στόχος μας άμεσα είναι η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή συμπεριφορών όλων μας ώστε να είναι φιλικές  προς τον άνθρωπο και γενικά το περιβάλλον.
Ταυτόχρονα σκοπεύουμε να προβούμε σε δράσεις για την αποτροπή περαιτέρω ρύπανσης καθώς και την «διόρθωση» της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από παρεμβάσεις.
Εμείς ως φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση για την προστασία της περιοχής και καλούμε όσους αντιλαμβάνονται κάποια ρύπανση να επικοινωνούν μαζί μας για την ανάδειξη και λύση των προβλημάτων της περιοχής. 
Διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος της πεδιάδας και ζητούμε απ’ όλους –  πολιτεία και πολίτες -  να προστατεύσουμε το περιβάλλον της που είναι η πηγή της ζωής μας.
Επιτέλους ας γίνουμε αλληλέγγυοι, και ας νοιαστούμε για όλους και για όλα και κυρίως για τα παιδιά  και τί παιδεία και κόσμο τους παραδίδουμε.
Ας βοηθήσουμε όλοι να αναδείξουμε το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας

Καλαμάτα 8 Μαρτίου 2012

 


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & την ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος                                                         Οι Γραμματείς
Στέφανος Λεων. Κουνιάδος                Νίκη Θεοδωροπούλου  - Ρένα Αγγελοπούλου