Τρίτη, 29 Μαϊος 2012 10:42

Αιτήσεις για εγγραφές στους βρεφονηπιακούς

Γράφτηκε από την
Αιτήσεις για εγγραφές στους βρεφονηπιακούς

Μέχρι τις 29 Ιουνίου θα μπορούν οι γονείς να καταθέτουν τις αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2012-2013 στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας. Η προθεσμία ξεκινά από την Τρίτη 5 Ιουνίου.
Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής θα υποβάλλονται ώρες από 10 π.μ. έως 13 καθημερινά, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, στην οδό Βύρωνος 67 και Σωκράτους, α΄ όροφος.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 27210 83156 κ. Παπασαραντοπούλου και 27210 23341 κ. Μπιτσιάνη.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις και αιτήσεις που κατά την υποβολή τους δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα εξεταστούν.
Στα νηπιακά τμήματα θα γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών (αυτοεξυπηρετούμενα) έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο (ωρες λειτουργίας 7.30 π.μ. – 3.30 μ.μ.). Δεν θα καταβάλλονται τροφεία τον Αύγουστο που οι σταθμοί δε λειτουργούν. Τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 50 ευρώ για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω.
Μειωμένα τροφεία καταβάλουν: οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  από 20.001-40.000 ευρώ - μείωση 50% δηλαδή 25 ευρώ για κάθε νήπιο, τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ - μείωση 50% για κάθε νήπιο, δηλαδή 25 ευρώ και τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001-40.000 ευρώ -  μείωση 30% δηλαδή 35 ευρώ για κάθε νήπιο.
Απαλλάσσονται των τροφείων: οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ, οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής), οι άπορες οικογένειες των οποίων η απορία αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια), τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς, τα παιδιά μονογονεικών οικογενειών, τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης, οι γονείς εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο.
Τα ονόματα των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ. Για τα αποτελέσματα μπορεί κανείς να ενημερωθεί από τους πίνακες που θα αναρτηθούν σε κάθε Δημοτικό Σταθμό, στο Δημοτικό Κατάστημα και στον τύπο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, πιστοποιητικό υγείας του παιδιού, ακριβές αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού, βεβαίωση εργοδότη και των 2 γονέων, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,ΟΓΑ κ.λ.π.), εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας τρέχοντος έτους, υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης, άδεια νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα για αλλοδαπούς, συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνη, μονογονεική οικογένεια, διαζευγμένοι κ.λ.π.), διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου {για διαζευγμένους γονείς), ληξιαρχική πράξη θανάτου (για ορφανό παιδί), βεβαίωση από τη γραμματεία της χολής, του τελευταίου εξαμήνου, για γονείς που σπουδάζουν, βεβαίωση από τον Στρατό, (για γονέα στρατιώτη), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πολύτεκνη, τρίτεκνη).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ 
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην της ληξιαρχικής πράξης γεννησης του παιδιού. Εντυπα αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα δίνονται στο γραφείο διαχείρισης του Φορέα, Βύρωνος 67 και Σωκράτους και στον Α΄ Παιδικό Σταθμό στην οδό Βασ. Σοφίας 15.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER