Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 16:42

Παράταση αιτήσεων σε μεταπτυχιακό της Φιλολογίας

Γράφτηκε από την
Παράταση αιτήσεων σε μεταπτυχιακό της Φιλολογίας

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) «Βυζαντινός κόσμος: Η σχέση του με την αρχαιότητα και τον νεότερο ελληνισμό», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη 50 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, ενώ αναλυτικές πληροφορίες βρίσκει κανείς στον ιστοχώρο του Τμήματος Φιλολογίας: phil.uop.gr και στον ιστοχώρο του ΙΝΕΒΥΠ: http://inevyp.kalamata.uop.gr

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως και την παραπάνω ημερομηνία στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα με την ένδειξη για το ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος», τηλ. 27310 28833, 27210 65132, 6932-305407, e-mail: inevyp@uop.gr, pmsbyzantinoskosmos@gmail.com. Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.30 π.μ. - 1 μ.μ,) ή να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την 4/10/2019.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (ανακοινώσεις μεταπτυχιακών), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΒΥΠ (http://inevyp.kalamata.uop.gr) στην ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020».


NEWSLETTER