Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019 18:21

Επιμόρφωση καθηγητών σε Στοκχόλμη και στο Λονδίνο

Γράφτηκε από την
Επιμόρφωση καθηγητών σε Στοκχόλμη και στο Λονδίνο

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα SMILE– Using Museums and Heritage as a Teaching and Learning Resource παρακολούθησαν στην Στοκχόλμη από 4 έως 10 Αυγούστου δύο εκπαιδευτικοί του 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +/Δράση ΚΑ1– Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ι.Κ.Υ. το οποίο υπέχει την θέση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση του προγράμματος Erasmus +.

Στον δομημένο κύκλο μαθημάτων συμμετείχαν συνολικά 15 εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Πορτογαλία ενώ ο φορέας διοργάνωσης της επιμόρφωσης λέγεται EUcourses.euElderberryAB, έχει έδρα στην Αγγλία και χώρα υλοποίησης την Σουηδία.

To πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες τόσο γνωστικού περιεχομένου όσο και καλλιέργειας δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (διαλέξεις, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και μουσεία, εργαστήρια, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και αξιολόγηση), σχετικά με την αξιοποίηση της μουσειακής εκπαίδευσης και του ρόλου των μουσείων και των χώρων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ως πηγή γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ολοκλήρωση του σεμιναρίου έκλεισε με παρουσίαση εργασιών των συμμετεχόντων και αξιολόγησή τους από τον φορέα διοργάνωσης καθώς και με την απονομή πιστοποίησης συμμετοχής και βεβαίωσης παρακολούθησης για τις εκπαιδευτικούς Άννα Κακλή και Γεωργία Παπαθανασοπούλου, ενώ απέκτησαν έγγραφο κινητικότητας Europass.

Λονδίνο

Το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας επίσης συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο πρόγραμμαErasmus+/ Δράση ΚΑ1– Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα οι Καθηγητές Βασίλειος Ρουσέας και Μαρία Ξαπλαντέρη παρακολούθησαν στο Λονδίνο το πρόγραμμα «Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις» του φορέα ITC, από 5-9 Αυγούστου.

Οι καθηγητές εξασκήθηκαν κυρίως σε τεχνικές ενεργητικής μάθησης και στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με συναδέλφους από άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ. Ήρθαν σε επαφή με το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα ακι αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις για την λειτουργία των νέων τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν μια βαθύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και του πολιτισμού, κατανόησαν την συμβολή των μουσείων στην διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, διερεύνησαν τον τρόπο αξιοποίησης των μουσείων στην σχολική εκπαίδευση για ζητήματα ταυτότητας και ενσωμάτωσης, αντιλήφθηκαν τα μουσεία ως χώρους ενίσχυσης της διαπολιτισμικής συνείδησης, εφάρμοσαν βιωματικούς και εναλλακτικούς τρόπους μάθησης για επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους ώστε η εμπειρία μιας επίσκεψης να είναι εποικοδομητική, απέκτησαν ψηφιακές δεξιότητες για αξιοποίηση σε ξεναγήσεις σε μουσεία, καλλιέργησαν επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες συνεργασίας με συναδέλφους άλλων χωρών της Ευρώπης. Οι εκπαιδευόμενοι αποκόμισαν γνώσεις και βελτίωσαν δεξιότητες τις οποίες θα αξιοποιήσουν στην σχολική κοινότητα.


NEWSLETTER