Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 13:27

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση»

Γράφτηκε από την
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» θα οργανώσει για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το επιτυχημένο πρόγραμμα, που λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, είναι 18μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση». Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Σκοπός του ΠΜΣ, τα μαθήματα του οποίου θα ξεκινήσουν το Μάρτιο, είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο χώρο της Διοίκησης και των Οικονομικών με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων. Το πρόγραμμα θα δεχθεί για την ερχόμενη περίοδο συνολικά 30 φοιτητές. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές έως τις 29 Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στον ιστότοπο tms.teipel.gr.


NEWSLETTER