Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 14:09

Ενημέρωση στην Τρίπολη για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ενημέρωση στην Τρίπολη για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό – Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό» την Τρίτη, 4.12.2012 στην Τρίπολη. Στην Ημερίδα μετέχουν με εκπροσώπους τους οι φορείς:

  • British Council
  • Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
  • Ίδρυμα Fulbright
  • Πρεσβεία της Ιρλανδίας
  • Ολλανδική Πρεσβεία

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Ο.Α.Ε.Δ. (στο κτίριο όπου στεγάζονται οι Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., Τέρμα Καραϊσκάκη, 221 00, Τρίπολη) και η ώρα έναρξης της Ημερίδας είναι η 11η πρωινή (11.00 π.μ.).

Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές, -τριες και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος για θέματα που αφορούν στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό καθώς και στις δυνατότητες χρηματοδότησης των σπουδών τους.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την εκδήλωση μπορείτε:

(α) να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (http://career.uop.gr/) (βλ. Ανακοίνωση: Ημερίδα «Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό – Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό», 4.12.2012) όπου θα βρείτε επιπλέον του παρόντος την αίτηση συμμετοχής, το πρόγραμμα και την αφίσα της εκδήλωσης, και

(β) να απευθύνεστε μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού μηνύματος ή του προγράμματος skype στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Όσοι ενδιαφέρεσθε να παρακολουθήσετε την Ημερίδα παρακαλείσθε να αποστείλετε υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής στο guidance@uop.gr.

 

Από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου